Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 8

1.وظایف فرزند نسبت به والدین قسمت اول

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: وظایف فرزند نسبت به والدین، قسمت اول

همانطوری که انتظار می رود فرزندان از والدین اطاعت و فرمانبرداری را داشته باشند، فرزندان باید یک سری وظایف را نسبت به والدین رعایت کنند. و این ها گاهی اوقات نیاز به بسترسازی و آموزش دارد. الگوهایی را به فرزندان ارائه بدهیم تا براساس آن الگو و مُدل وظایفشان را در قبال والدین اجرایی کنند.

وظایف فرزندان نسبت به والدین براساس روایات:
1- فرزندان پدر و مادر را با اسم کوچک خطاب قرار ندهند.
باید بستر و زمینه ای را فراهم کنیم تا آموزش هایی را به فرزند بدهیم که پدر و مادر را خطاب هایی غیر از نام کوچک آنها صدا کنند. مثلا بگویند: بابا، مامان، باباجان، مادرجان و..

2- فرزندان باید ادب و احترام را در حضور والدین رعایت کنند.
مثلا:
در مقابل آنها، پایشان را دراز نکنند. صدایشان را بلند نکنند. با روی تند و نگاه خشم آلوده به پدر و مادر نگاه نکنند.
متأسفانه برخی از این رفتارها و ادب ها در این عصر و زمان به وادی فراموشی سپرده شده است که باید جلوی آن گرفته بشود.
بهترین الگو برای این عملی کردن این مورد استفاده از داستان است. یا افرادی را به عنوان الگو به فرزندان معرفی کنیم.
ماجرای اویس قرنی یک نمونه ی والا برای احترام و تبعیت از والدین است.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن