Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

10.من می‌خواهم سنت پیغمبر را اجرا کنم.. زندگی ات شد معرکه دعوا

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: من می‌خواهم سنت پیغمبر را اجرا کنم.. زندگی ات شد معرکه دعوا

شما روی موبایلتان پیام می‌دهید، چیزی می‌دهید، به خواهرت مثلاً یک قربان‌صدقه‌ای کردی، حالا می‌خواندش، می‌افتد دستش، از کجا بفهمد این خواهرت است؟ یا اقارب دیگر است. این‌ها چرا بیفتد در دست همدیگر؟ فرض کنید مرد همسر دائم دارد، یک متعلقه‌ای هم برایش پیش آمده، حلال است با او حرف بزند، چیزی بگوید، پیام بدهد، این‌ها. خوب یک پیام‌هایی می‌دهد. این را پاکش نمی‌کند، روی موبایلش است، خانمش می‌بیند. این کار است؟ این ثواب است؟ این عبادت است؟ خانم می‌شود مرکز شیون. حالا این اسمش را چه می‌گذارید؟ حرام نبوده این کاری که کردید، حلال بوده است، اما اذیت کردن که حلال نیست. می‌گوید شرع که نگفته نکن، بابا چرا ما از عقلمان استفاده نمی‌کنیم؟ حساب دارد هر چیزی.
این‌هایی که دوتا همسر دارند، دوتایشان هم می‌سازند، همه این توانایی و این ظرفیت را ندارند که بتوانند چنین کاری بکنند. غرور برتان ندارد، بعد زندگی‌تان را متلاشی کنند. همه‌اش همین است. چیزی که واجب نیست برایتان و موجب تباهی زندگی‌تان می‌شود را انجام ندهید. می‌گویید من می‌خواهم سنت پیغمبر را اجرا کنم! خوب بکن! من نمی‌خواهم تقیه کنم، من می‌خواهم این کار عادی بشود و همگانی بشود. خوب بکن. بعدش می‌بینی چه شد. زندگی‌ات شد معرکه، محل دعوا.
زندگی، کانون خانواده به عشقش زندگی است. عشق را اگر از ازدواج برداری، روح زندگی گرفته شده است. اگر زن و شوهر عاشق هم نباشند، ول معطل‌اند. هر چیزی برای کاری ساخته شده و جعل بینکم موده و رحمه یعنی عشق. این نباشد، زندگی می‌شود جهنم.
برای رفع سوءظن، بدگمانی پیدا نکنید، خودتان کنترل کنید، طرفتان کنترل می‌کند. مباح نکنید چیزهایی را برای خودتان تا طرف هم برای خودش مباح بکند. مردی می‌بیند خانمش به مرد غریبه خیلی حرف می‌زند، ذهنش می‌آید که این مشکل است. خودت حرف نزن، خودت هم به خانم‌ها حرف نزن. اگر می‌بینی یک خانمی یک حرفی، چیزی می‌زند، کوتاه کن، واجب که نیست. وقتی این کار را کردی، خانمت هم وقتی می‌خواهد به مردی حرف بزند، کوتاه می‌کند، راه آن بری‌اش است.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن