Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
6 از 8

102.والدین و مهارت های رفتاری فرزند

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: والدین و مهارت های رفتاری فرزند

در مهارت های رفتاری، نقش والدین می تواند، یک نقش مهم و اثرگذاری باشد.
پدر و مادر چون می توانند الگوهای مناسبی هم برای فرزندان باشند، میتوانند زمنیه تقویت مهارت های رفتاری را هم در آنها فراهم کنند.
نکته: پدر و مادر توانمند، می توانند فرزندان توانمندی را پرورش بدهند.
گاهی پدر و مادر توانمند هستند، ولی به فرزندانشان فرصت رشد و میدان اثبات نمی دهند. که در نتیجه فرزندان ضعیف خواهند شد.
اگر پدر و مادر توانمند به فرزند فرصت توانمند شدن را بدهند دو اتفاق مهم رخ می دهد:
اول اینکه الگوهای مناسبی برای فرزند می شوند.
دوم اینکه برای فرزندشان فرصت ساز هستند.
اگر این دو در کنار هم قرار بگیرند فرزندان می توانند در مهارت های رفتاری تقویت بشوند.

فرزندان در مسیر مهارت های رفتاری، نیازمند الگوهای مناسبی هستند.
الگو گاهی میتواند:
پدر و مادر، برادر، افرادی که فرزند با آنها ارتباط دارد، مربیان و معلمان مدرسه یا شخصیت های قوی و بزرگ باشد.
در هر صورتی نیازمند الگوها هستیم و برای این امر باید بسیار دقت کرد و با تمرکز فراوان این الگوها را به فرزندان منتقل کنیم.
الگو را باید با یک ظرافت خاصی به فرزندان معرفی کنیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن