Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
6 از 8

106.پرهیز از سّدهای تربیتی

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: پرهیز از سّدهای تربیتی

پیجیده ترین ارتباطات بین اعضای خانواده است.
اگر می خواهیم در روابط خانواده تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم، باید به چند نکته توجه کنیم:
4- پرهیز از سدهای تربیتی
والدین برخی از سدهای ارتباطی را با فرزندان ایجاد می کنند که باعث می شود فرزندان به سختی به سمت والدین بروند. مانند: امر و نهی کردن، انتقاد کردن و…
این موارد باید در رفتار، کنش ها و واکنش ها مورد توجه قرار بگیرد.
نمونه ای از سدهای تربیتی:
• بچه ها احساس کنند که والدین می خواهند به آنها زورگویی کنند.
پدر و مادر باید پدر و مادر باشند نه اینکه به تعبیری پدر ومادری باشند که لولو باشند بچه ها بترسند.
تقسیم نقش در این موضوعات هم اشتباه است.
مادر نقش فرشته مهربان را بازی کند و پدر هم نقش بُختُ النَصَر
هر کسی باید نقش خودش را به خوبی ایفا کند. مادر، مادر باشد و پدر هم، پدر

محتوای درس
به بالای صفحه بردن