Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

11-تصمیم گیری در قبال خواستگار

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: تصمیم گیری در قبال خواستگار

بعضی ها می گویند: آیا ما اجازه داریم که خواستگارمان را همینطوری جواب کنیم؟
ما نه اجازه داریم که خواستگار خودمان را هم جواب کنیم و هم تأیید کنیم. یعنی: چه اثباتاً و چه نفیاً اگر خواستگاری آمد ما اجازه نداریم به راحتی و بدون دلیل جواب کنیم یا حتی تأیید کنیم.
متأسفانه ما با هر دو مورد فوق مواجه می شویم که برخی از خانواده های محترم به قدری خوشبین هستند که به محض ورود خواستگار می پسندند و معامله ازدواج را جوش می دهند. بعضی ها هم برعکس هستند و مثلا فرد می آید و از نمک پاشیدن خواستگار بر روی میوه اش ایراد می گیرند و همین باعث می شود که او را جواب کنند.
نه افراط خوب است و نه تفریط!
ما باید اگر خواستگار وارد خانه شد و یا تماس گرفت برای هماهنگی باید اجازه بدهیم که بیاید و بررسی بشود. به هیچ وجه اجازه نداریم که خیلی راحت خواستگار را جواب کنیم.
مثلا همانجا پشت تلفن بگوییم:
نه نمی خواهم، نمی شود.
چه چیزهایی دارد؟
خانه و ماشین دارد؟
ما اینجا این اجازه را نداریم. ما به عنوان یک مسلمان اجازه نداریم که این کار را کنیم و در همان ابتدا با مسائلی مانند خانه نداشتن و این ها فرد را جواب کنیم. ممکن است که فرد خانه نداشته باشد اما تقدیر الهی بر این باشد که این آقا با این خانم ازدواج کند و یُغنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ…. اتفاق بیفتد و خانه دار هم بشود. و همچنین ایمان قوی دارد. اولویت های درجه یک را به خوبی دارد.
بنابراین ما اجازه نداریم که جواب کنیم. باید اجازه بدهیم که بیایند و چند جلسه بگذرد و اگر به این نتیجه رسیدیم که منطقا به درد دخترخانم نمی خورند جواب می کنیم ولی اگر دیدیم که این فرد گزینه مناسبی هست، طبق معیارهای مهارت در حوزه انتخاب همسر اگر واقعا کفیت اتفاق افتاد انجام می شود و اگر نیفتاد خواستگار رد می شود. این وظیفه ما هست که باید نسبت به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن