Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه

11-تضمین اجرای قوانین در خانه چیست؟

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد طالبی
عنوان: تضمین اجرای قوانین در خانه چیست؟

سوال: یک قانونی در خانه گذاشته می شود، چرا کودک آن قانون را انجام نمی دهد؟ چرا پیرو آن قانون نیست؟
پاسخ: یکی از عواملی که باعث می شود کودک آنرا انجام ندهد خود قانونگذار است.
یعنی مثلا والدین می آیند و می گویند: ساعت 10 شب ساعت خاموشی و خواب است. در منزل این شرایط است: پدر در حال تماشای اخبار و مادر در حال گوشی بازی است. داد می زند که فرزندم مسواک زدی؟ ساعت 9 گذشت برو بخواب، چرا حرف گوش نمی دهی!!!
گاهی یک فیلم را نگاه می کنید و می بینید که صدا و تصویر با هم هماهنگ نیست، آیا آن فیلم را تا انتها نگاه می کنید؟ چقدر اذیت می شوید؟ بعضی از آدم ها هم همینطور هستند. وقتی تصویر قانونگذار با صدایش یکی نباشد همان قدر کودک را اذیت می کند. امکان ندارد وقتی ما یک قانونی بگذاریم و خودمان انجام ندهیم کودک َآنرا انجام بدهد.
بنابراین تضمین اجرای یک قانون در خانه این شد که پدر و مادر قانونگذار، خودشان اولین نفری باشند که قانون را رعایت می کنند.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن