Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

11.حد و مرز آزادی کودک تا کجاست

متن

بسم الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد حائری شیرازی

عنوان:  حد و مرز آزادی کودک تا کجاست

سوال: حد و مرز آزادی کودک تا کجاست؟

آیت الله حائری: آزاد گذاشت، ظاهری است. در عالم اثبات است. بچه فکر کند آزاد است تا منافق نشود، دورو نشود اما حواس تان به او باشد. خیال کند آزاد است اما دقیقا تحت نظر باشد. آزاد گذاشتن صوری است، ظاهری است. چرا؟ چون ولش کردی به یک عادت زشتی مبتلا شد گرفتنش از آن عادت سخت است.

از این جهت بپائید او را. اما نداند می پائید او را. فکر کند شما اصلا غافلید از او. خیلی در اطاقش نروید اما زیر نظرش داشته باشید. آزاد گذاشتن به معنای این است که بچه زیاد احساس کند تحت مراقبت است دورو میشود، متملق میشود، بروزش را از دست میدهد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن