Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 8

11.مُدگرایی و آسیب های اجتماعی (قسمت دوم)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: مُدگرایی و آسیب های اجتماعی، قسمت دوم

دومین آسیب مُدگرایی این است که فشار زیادی را به اقتصاد خانواده وارد می کند.
یک زمانی هست که می گوییم مُدگرایی مهم است؛ زندگی را رشد می دهد، تربیت را رشد می دهد، انسانیت را رشد می دهد در اینجا پای هزینه هایش می ایستادیم. ولی زمانی می بینیم که هیکدام از این ها را رشد نمی دهد و تأثیرگذار هم نیست چرا بیاییم و بخشی از سبد خانواده را برای این موضوع بگذاریم و هزینه کنیم؟
یکی از اتفاقات که امروز نظام سرمایه داری ایجاد می کند همین است که در انسان ها نیاز کاذب ایجاد می کند.
مثال: فروشگاه های بزرگ که در سطح شهر هستند قفسه باز هستند. چرا؟
برای اینکه مشتری مدار باشند یا برای دلایل دیگر؟
قطعا دلایل دیگری دارد. چون امکان دارد شما برای رفع 5 نیاز وارد فروشگاه بشوید. ولی وقتی چرخ را به دست بگیرید و در فروشگاه بچرخید نیازها افزایش پیدا می کند.
این ها مُدل هایی است که فروشگاه ها برای جلب سرمایه و بالابردن فروش استفاده می کنند. در مُدگرایی هم همینطور است. اینکه هر روز لباسمان را تغییر بدهیم در رشد انسانیت ما اثرگذار نیست.

دقت کنیم که به این سمت نرویم. در تربیت فرزندان در این زمینه چه باید کرد؟
1- حتما الگوها مناسب به فرزندان ارائه بدهیم.
کاری کنیم که فررزندان با انسان هایی رفت و آمد داشته باشند که خیلی دنبال مُدگرایی نیستند. انسانیت و معنویت و تربیت برایشان مهم است. ناخودآگاه اثر می پذیرند.
 امیرالمونین (ع): انسان ها بر مرام و منش همنشینان خودشان هستند.

2- رسانه ها را مدیریت کنیم.
شبکه هایی مثل اینستاگرام و تلگرام که تصاویر را ارائه می دهند، ترویج را ایجاد می کنند.

3- به ویژگی های حقیقی فرزندان توجه بیشتری کنیم.
مثلا وقتی فرزند اخلاق و نظم خوبی دارد. به او توجه کنیم. فقط به ظاهر و شکل او نگاه نکنیم. فرزند بداند که صداقت و درست کرداری مهم است و این ها را به عنوان اصول مهم زندگی بداند و همین ها باعث می شود که گرایش به مُدگرایی ضعیف بشود.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن