Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
6 از 8

119.یک نکته مهم در رابطه با وراثت

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: یک نکته مهم در رابطه با وراثت

آنچه بیان شد:
مسئله وراثت به عنوان یکی از عوامل تربیتی مورد بررسی قرار گرفت.
از طریق وراثت حداقل سه ویژگی به فرزندان منتقل می‌شود:
1- ویژگی‌های جسمانی
2- برخی از ویژگی‌های شخصیتی خصوصا هوش و استعداد
3- برخی از آسیب‌های روحی و روانی

نکته مهم:
قرار نیست که وراثت تمام ویژگی‌ها و خصوصیات والدین را به فرزندان انتقال بدهد. اگر این اتفاق می‌افتاد، دیگر تربیت معنایی نداشت!
یعنی ما موجوداتی بودیم که انگار تمام خصوصیات و ویژگی‌هایمان را مانند یک برنامه‌ای به ما دادند و ما هم باید براساس همان برنامه عمل کنیم.
در اینجا نکته امیدوارکننده این است که: ما می‌توانیم در مسیر تربیت، آن ویژگی‌ها و خصوصیات را تحت تأثیر قرار بدهیم. و خیلی از ویژگی‌های انسان‌ها متأثر از (لزوما) وراثت نیست.
و این ویژگی‌های قابل پرورش، شکوفایی و تربیت است. بنابراین نباید ناامید باشیم.
اگر پدر و مادری، خصلت‌ها و ویژگی‌های نامطلوبی داشته باشند، به آنها بگوییم که دیگر فاتحه فرزندت خوانده شده است. و فرزند هم مانند پدر و مادر می‌شود.
این تفکر درست نیست. و اگر اینطور بود به دور از عدالت تربیتی بود. چون تربیت قرار است برخی از خصوصیات و ویزگی‌ها را به فرزندان منتقل کند و اگر قرار بود که وراثت کار را تمام کند، دیگر تربیت معنایی نداشت.
در سه مواردی که بیان شد تمام ویژگی‌ها نه، بلکه برخی از آنها به فرزندان منتقل خواهد شد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن