Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

12-روش های مطالعه و یادگیری (فعال کردن حافظه)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد گرجی
عنوان: روش های مطالعه و یادگیری (ارزیابی و بررسی صحیح)

بررسی می کنیم و متوجه می شویم که این عدم موفقیت تحصیلی برمی گردد به عدم تلاش فرزند! یعنی آن رشته و درس با توانایی هایش سازگار است ولی تلاش نمی کند.
چرا؟ علت های مختلفی می تواند داشته باشد: اضطراب باید به سراغ این برویم که بتواند اضطرابش را کاهش و مدیریت کند. اما غالب مشکل به این برمیگردد که نوجوان ما حافظه ی فعال خوبی ندارد.
حافظه ی فعال باعث می شود که فرد اطلاعاتی که معلم داده را گوشه ی مغزش نگه دارد، بعد از ظهر بیاید و آنها را تکرار و تمرین کند. برای اینکه بتواند آموخته های صبح در مدرسه را به حافظه ی کوتاه مدت و بلند مدت انتقال بدهد تا ماندگار بشود.
اگر نقص در حافظه ی فعال بود پیشنهاد می شود این تمرین را با نوجوان بصورت چند مرتبه در روز برای یک مدت زیاد انجام بدهید:
یک عدد مثلا سه رقمی را نتخاب می کنید. مانند 100؛ ما به نوجوان می گوییم قبل از اینکه درس بخوانی این تمرین را انجام بده: 100 را در نظر بگیرد و 7 تا بیا پایین می شود: 93؛ 4 تا برو بالا می شود: 97؛ 7 تا بیا پایین می شود 90؛ 4 تا برو بالا می شود: 94
این اعداد تصادفی است و شما می توانید حالت های مختلف را به نوجوان بگویید تا تمرین کند. جواب را در یک برگه می نویسید و از نوجوان می خواهید که رو به روی شما بایستد و این تمرین را تکرار کند، حافظه اش را ارتقاء بدهد بعد سراغ درس خواندن برود.
این باعث می شود که میزان یادگیری را افزایش بدهیم. شما در منزل می تواند عددهای مختلف با رقم های متفاوت انتخاب کنید و این تمرین را به صورت مکرر در طول روز و برای مدت زیادی انجام بدهید. تا حافظه ی فعال فرزند تقویت بشود و وقتی این حافظه تقویت شد یادگیری نوجوان بطور محسوسی بهتر می شود. شاید اغراق نباشد که بخواهیم بگوییم در نتیجه ی این کار: با تلاش کمتر نسبت به قبل بازدهی بیشتر و بهتری را نوجوان کسب خواهد کرد.
نکته مهم: ما در تمامی مباحث روانشناسی تَأکید داریم که این تغییر آرام آرام اتفاق می افتد، باید زمان بگذرد و اجازه بدهید این زمان تأثیر خودش را بگذارد. یعنی شما فکر نکنید که با 4-3-2 بار انجام دادن همه شرایط بهتر می شود و نوجوان تغییر می کند. حتما بحث زمان و تغییر گام به گام را مدنظر قرار بدهید.

به بالای صفحه بردن