Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
7 از 8

127.راهکارهای شکوفاسازی استعداد(قسمت اول)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: راهکارهای شکوفاسازی استعداد(قسمت دوم)

راهکارهای شکوفاسازی استعدادها در فرزندان:
1- حضور فرزندان در گروه‌های هم‌سال
2- زمینه‌ای را فراهم کنیم که فرزندان بصورت آزادانه و براساس ویژگی‌هایشان فعالیت‌هایشان را انجام بدهند.
این فعالیت‌ها می‌تواند گاهی در قالب: بازی، درست کردن کاردستی و بیان تخیلات باشد.
مانع فعالیت‌ها و توانمندی‌های فرزندان نشویم و آنها را تخریب نکنیم.
فرصت هایی را باید به فرزندان بدهیم که ویژگی هایشان را بتوانند به مرحله ظهور برسانند و این هم با یک بسترسازی مناسب می تواند شکل بگیرد.
3- فراهم کردن ماده‌خام‌هایی که برای تقویت استعدادها لازم است.
مواد و لوازمی که نیاز دارند را در اخیتارشان بگذاریم تا ایده‌هایشان را بیان کنند.
4- معرفی الگو برای فرزندان
الگو گاهی می‌تواند در قالب بیان داستان یک فرد موفق باشد. (مخصوصا داستان شخصیت‌های حقیقی نه تخیلی)

محتوای درس
به بالای صفحه بردن