Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
7 از 8

128.راهکارهای شکوفاسازی استعداد(قسمت دوم)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: موانع پرورش استعدادها

موانع پرورش استعدادها در فرزندان:
1- به فرزندان برنامه‌ بسته بدهیم.
یعنی: به فرزند فرمان بدهیم و ماند یک رُبات با او برخورد کنیم.
هرچه بچه‌ها تحت مدیریت والدین باشند به این معنا که فقط به فرزند فرمان بدهند، مانع رشد استعداد آنها خواهد شد.
2- با توانایی و استعداد فرزندان، با سردی برخورد می‌کنیم.
گاهی آنها را سرزنش می‌کنیم.
گاهی به فرزند برای فعالیتش می‌گوییم: مگر اینها برای تو آب و نان می‌شود!!!
3- اعتماد به نفس و عزت نفس فرزندان را پایین می‌آوریم.
اگر اعتماد به نفس فرزند پایین بیاید، دیگر به توانایی‌هایی که در وجودش دارد باور نخواهد داشت.
عزت نفس فرزند را با تشویق و توجه افزایش بدهیم.
4- فرزند را با دیگران مقایسه کنیم.
باید باور داشته باشیم که هر انسانی یک اصالتی دارد و نباید او را مانند دیگران تنظیم کنیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن