Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
7 از 8

131.پیشگیری از مشکلات روحی و روانی(قسمت دوم)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: پیشگیری از مشکلات روحی و روانی(قسمت سوم)

چگونه فرزندمان دارای سلامت روحی و روانی باشد؟
7- وابستگی فرزندان با والدین را کاهش بدهیم.
توجه کنیم که: هرچقدر فرزندان را به سمت اینکه بتوانند خودشان کارهایشان را بصورت خودجوش انجام بدهند، کمتر در معرض اعتراض، امر و نهی و توبیخ قرار می‌گیرند.
8- فرزندان نیازمند توجه و نگاه والدین می‌باشند.
به رفتارهای مثبت فرزند توجه کنیم، گاهی قدردانی و گاهی تشویق کنیم حتی به اندازه یک جمله ساده!
به فرزند بگوییم: از این کاری که انجام دادی، خیلی خوشحالم.
اگر می‌خواهید به سلامت روان فرزندتان کمک کنید، به ویژگی‌ها و رفتارهای مثبت او توجه کنید.
9- فرزندان را در عرصه‌های مختلف توانمند کنیم.
مهارتهای زندگی را به خوبی به فرزند آموزش بدهیم.
فرزندانی که می‌داند چگونه مشکالت و مسائلشان را حل کنند، چگونه هیجاناتشان را کنترل کنند از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن