Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

15-اهمیت فرهنگ سازی ازدواج آسان

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: اهمیت فرهنگ سازی ازدواج آسان

تا می خواهیم از ازدواج صحبت کنیم بعضی ها می گویند:
با وضعیت زندگی ها
با این شرایط اقتصادی
با این گرانی مسکن و خانه
وضعیت بَد معیشتی
چه کسی به سمت ازدواج می رود؟
همه این شرایط و مشکلاتی که وجود دارد را قبول داریم. اما باید به یک نکته مهم دقت کنیم. اگر نیت ما الهی و خدایی است باید این نکته را مورد توجه قرار بدهیم. بالأخره همه ما چند مدتی در این دنیا مهمان هستیم و باید برویم. هرچه بکاریم، برای آن دنیا کاشتیم. بعد هم که ناگهان بانگی برآمد خواجه مُرد….
به این مثال توجه کنید:
به نظر شما فردی که مشروبات الکی مصرف می کند چقدر گناه می کند؟
آن کسی که مشروبات الکی پخش می کند چقدر گناه می کند؟
یک فردی که کارخانه مشروبات الکی دارد و به فروشنده ها می دهد چقدر گناه می کند؟
آن کسی که زمین انگور دارد و با این نیت محوصلاتش را برداشت می کند که به کارخانه ای بدهد که آن کارخانه هم به فروشنده ها بدهد تا به دست مصرف کننده برسد چقدر گناه می کند؟

گناه یک شخص ممکن است که از همه این ها بالاتر باشد و آن شخصی است که بیاید و بگوید: چه کسی گفته است که مشروب بّد است؟ مشکل دارد؟ مشروب خوب است. سود دارد. برای روح و روان بدن مزایایی دارد.
می آید و اینگونه مباحث را در جامعه بسط می دهد. طبیعتاً فردی که فرهنگ و نگاه را تغییر می دهد که مشروب بّد نیست از همه این ها بدتر است…
حال با نگاه مثبت نگاه کنیم:
اگر من سختی ها را به جان بخرم
ازدواج را انجام بدهم اما آسان،
مهریه تعیین کنیم اما آسان
شرایط را به صورت عادی پیش ببرم اما بی خیال حرف و سخن مردم بشوم…
خودم عمل کنم و حتی شده یک نفر را هم ترغیب کنم همین قطره قطره ناگهان دریا می شود و کم کم فرهنگ تغییر می کند. اگر ما کاری کردیم که ازدواج آسان با همه سختی هایی که دارد رخ بدهد اجر خاصی هم دارد. اگر ما فرهنگ ازدواج آسان را توانستیم در جامعه بسط بدهیم آن وقت هنر کردیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن