Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

19-ضرورت یادگیری مهارت های اجتماعی

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد گرجی
عنوان: راهکارهای درمان اضطراب و افسردگی در کودکان

موضوع مورد بحث ما مهارت های اجتماعی نوجوان است.
این مهارت های اجتماعی دو نکته دارد: مهارت و اجتماعی
یعنی چه؟ یعنی زمانی که ما از مهارت صحبت می کنیم در واقع به طرف مقابل می گوییم که این را باید برویم و یاد بگیریم. یعنی اینطور نیست که از همان زمان تولد این مهارت و توانایی در شما وجود داشته باشد و باید بروید و یاد بگیرید. چون یادگرفتنی و اکتسابی است به آن مهارت می گوییم.
انسان یک موجود اجتماعی است. ما برای اینکه انسان ها را در واقع بتوانیم در مسیر درست قرار داده و هدایت کنیم ناگزیر هستیم که از اجتماعی که زندگی می کنند استفاده کنیم.
بنابراین این مهارت های اجتماعی از آن جهت ضرورت است که ما باید یاد بگیریم و در مسیر آینده مان موفق باشیم. به این دلیل باید موفق باشیم که برای موفق شدن به دنیا آمدیم و دلیل اینکه از مسیر اجتماع عبور می کنیم به این علت است که انسان در یک جایگاه و زیستگاه اجتماعی در حال زندگی است.
مثال: گاها در سریال ها، تلویزیون و رسانه های مختلف می بینیم که یک فردی در زندان در حال شکنجه شدن برای اینکه یک صحبتی را اعتراف کند. نهایت اعتراف این فرد زمانی اتفاق می افتد که این فرد در سلول انفرادی قرار بگیرد. چون آنجا دیگر محلی است که ارتباط با مشکل رو به رو شده است، محلی است که در آنجا فرد به هیچ طریقی نمی تواند مقاومت کند. یعنی از سخت ترین شکنجه هاست. سخت ترین شکنجه ها زمانی رخ می دهد که ما از ارتباطات و اجتماع دور می شویم. این موضوع برای همه انسان ها اهمیت دارد. اما برای یک نوجوان اهمیت دوچندان دارد. چرا؟ چون اگر نوجوان از این مهارت های برقراری ارتباط و مهارت های اجتماعی و مهارت هایی که باعث می شود از زندگی در اجتماع لذت ببریم دور باشد و فاصله بگیرد یا نتواند این ارتباط را برقرار کند آسیب دوچندانی می بیند.
چون شروع نوجوانی، آغاز برنامه ریزی، داشتن اهداف امید داشتن به آینده است و اگر این شروع با ناکامی همراه باشد می تواند تبعات منفی برای آینده فرد داشته باشد.

به بالای صفحه بردن