Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

19.والدین با بچه‌های لوس چگونه رفتار کنند

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: والدین با بچه‌های لوس چگونه رفتار کنند

سوال: آیا می‌توان کودکان لوس را اصلاح کرد؟ والدین با بچه‌های لوس چگونه رفتار کنند؟
آیت الله حائری: بچه‌ها ذاتاً لوس نیستند، پدر و مادر لوسشان می‌کنند. ببینید چکار کردید که بچه لوس شده است. بچه یک حرف زشتی به پدر می‌زند، مادر می‌خندند؛ این لوس می‌شود. بچه یک حرف بدی به مادر می‌زند، پدر می‌خندند، رشوه می‌دهد؛ بچه لوس می‌شود. بچه کار بد می‌کند به جای این که قهر کنند با او، نوازشش می‌کنند؛ بچه لوس می‌شود. در مقابل بدی که بوسیدن جا ندارد، در بغل گرفتن ندارد، قهر کردن دارد.
بچه وقتی قهر کنند، دست از لوس‌گری‌اش بر می‌دارد. قهر بکنید، اما قهر طولانی نباشد. مثلاً مادر قهر کند، پدر شفاعت کند؛ یا پدر قهر کند، مادر شفاعت کند. این وقتی این کار را کنند، به کمک همدیگر، بچه از لوس‌بازی در می‌آید.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن