Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

20-تأثیر فرزندآوری در کار گروهی!

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: تأثیر فرزندآوری در کار گروهی

از فواید داشتن فرزند بیشتر این است که فرزندان ما، آن روحیه همکاری کردن و کار دسته جمعی انجام دادن را در خودشان بیشتر تقویت می کنند.
معمولا آن دسته از بچه هایی که تعداد بیشتری خواهر و برادر برای همدیگر در خانه هستند علاقه ی بیشتری هم نشان می دهند به انجام دادن کارهایی که جنبه دسته جمعی بودن و گروهی بودن دارد.
از آنطرف آن گروه از بچه هایی که متأسفانه تک فرزند هستند، چون این تنهایی خیلی اذیتشان می کند فردا روز که در جامعه قرار می گیرند معمولا در تمایل نشان دادن نسبت به گروه و عضویت و همراه شدن در گروه مقداری دچار مشکل می شوند. از این جهت که همیشه حرف، حرف آنها بوده و همه توجهات منعطف به آنها بوده لست.
حالا اگر در گروه قرار بگیرند در بسیاری از موارد علاقه مند هستند که حتما رئیس گروه باشند. چون تا الآن هرچه گفتند پدر و مادر همه تجهات و محبت خودشان را خرج او کردند، به گونه ای فرزند رشد پیدا می کند که توانایی و ظرفیت نه شنیدن، رئیس نبودن و خلاف میل او انجام شدن را کمتر در خودشان می بینند.
بنابراین اگر می خواهیم فرزندانمان مسیر اجتماعی شدنشان به درستی طی بشود و کار تشکیلاتی و گروهی را در خودشان بیشتر تقویت کنند طبیعتا باید سعی کنیم نسبت به تعداد فرزندان نگاه ویژه تری داشته باشیم. هرچه تعداد فرزندان ما بیشتر باشد در حوزه همکاری کردن مسئولیت پذیرفتن موفق خواهند بود.
خیلی نکته جالبی است: مسئولیت پذیرفتن در آن دسته از خانواده هایی که فرزندان بیشتری دارند بهتر و آسان تر اتفاق می افتد. اما آن دسته از خانواده هایی که تک فرزند هستند یا تعداد کمتری فرزند دارند در این مسیر با مشکل رو به رو خواهند شد و چون همه توجهات پدر و مادر اینجا منعطف به یک نفر می شود باعث خواهد شد که به مرور بچه ها حتی زیر بار مسئولیت هم نروند. چون همیشه همه چیز برای آنها فراهم بوده است.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن