Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

20.قاطعیت والدین در برابر فرزندان، در چه مواقعی باید باشد

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: قاطعیت والدین در برابر فرزندان، در چه مواقعی باید باشد؟

آیت الله حائری: هر جا خدا قاطعیت دارد، باید پدر و مادر قاطع بشوند؛ در واجبات، در محرمات، این‌ها خلیفه خدا هستند در تربیت فرزند، هر جا خدا قاطع است، باید قاطع باشند.
وقتی بچه با داد و فریاد می¬خواهد چیزی را، پدر و مادر قاطعاً ندهند. چون اگر دادند، او به این نتیجه می¬رسد که این در بسته، کلیدش داد و بیداد است. دفعه اول جلوی مهمان بوده، ترسیدید داد و بیداد کند، آبرو ریزی بشود، به او دادید، به این نتیجه رسیده که پدر و مادر من، قفلشان را فقط داد و بیداد باز می¬کند. نه، نگویید وقتی حرف منطقی زد، ترتیب اثر بدهید تا بفهمد آن چیزی که می-تواند این قفل را باز کند، منطق است، نه احساسات.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن