Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

20.قطع رابطه با بستگان شوهر

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: قطع رابطه با بستگان شوهر
سوال: در صورتی که خانمی با بستگان شوهر قطع رابطه نمایند و به تلفن‌های پدر و مادر شوهرش جواب ندهد، در چنین وضعیتی وظیفه شوهر چیست؟
آیت الله حائری: بسم الله الرحمن الرحیم. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمید . زنی جواب تلفن‌ها را نمی‌دهد، بهترین کارش همین است که انسان به مادرعیالش بسیار محبت کند، به پدر عیالش بسیار محبت کند. عاطف اخاک بالاحسان الیه و اردد شره بالانعام علیه . هر وقت آنها زنگ می‌زنند، خیلی با گرمی، خیلی با حرارت. این جوری درس ندهید که تو هم به پدر او بی‌اعتنایی کنی، تا درس بگیرد. چرا آنجوری درس می‌دهی؟ درس خوب بده، چرا درس بد؟ خانواده است می‌خواهید با هم زندگی کنید. کشمکش، شیطان می‌گوید آن جوری درس می‌دهد، ائمه گفتند این طوری درس بده. حرف ائمه کارسازتر است

محتوای درس
به بالای صفحه بردن