Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

22-خیانت زوجین، قسمت دوم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد باقرزاده
عنوان: خیانت زوجین، قسمت دوم

اگر زوجی متوجه شد که یک رفتار غیرمتعارف و غیرمعمول در همسرش می بیند و گمانش به سمت بی وفایی و خیانت رفت لزومی ندارد خیلی جدی و قطعی با این موضوع مقابله کند. فقط در حالتی که مطئمن شد از وجود خیانت توصیه می کنیم که حتما از کمک روان درمانی استفاده کند.
مقوله ی خیانت موضوعی نیست که افراد بتوانند تنهایی حل کنند و خودشان را از آن رهایی ببخشند.یک موضوع بسیار پیچیده و فراگیر در همه ابعاد زندگی است.
از خودتان توقع نداشته باشید وقتی پایه های اصلی زندگی تان متزلزل شده بتوانید به تنهایی آنها را به زندگی برگردانید.
بنابراین کمک از مشاور و روان درمان در وهله ی اول برخورد با این موضوع را توصیه می کنیم.
در حالت بعدی و شرایط بعدی می توانیم این پیشنهاد را بدهیم که تصمیم جدی و قطعی بگیرید. که آیا می توانید این موضوع را به عنوان یک اتفاق تلخ زندگی بپذیرید و یا به هیچ عنوان نمی توانید تحمل کنید. چون نوع وکنشی که بعد از این می خواهید نشان بدهید به این تصمیم بستگی دارد.
خانم یا آقایی که تحت هیچ عنوانی نمی تواند از کوچکترین علایم و یا رفتار بی وفایی همسرش بگذرد و تصمیم قطعی برای جدایی دارد راهبرد کمکی آن این است که عواقب جدایی، تبعاتی که برای خودش و همسرش بوجود می آورد مخصوصا زوجینی که فرزند دارند کاملا بررسی بشود و عواقب خانوادگی، شغلی و تحصیلی این هم بررسی و روشن سازی بشود و در نهایت تصمیم گرفته شده را اجرایی کند.
ولی زوجینی که به این نقطه نرسیدند و فکر می کنند که شاید بشود کاری برای زندگی کرد لازمه اش این است که در قدم اول بحث سهم گذاری را در بروز این مشکل ارزیابی و بررسی کنیم.
اعتقاد ما خانواده درمان ها این است که در هر رابطه اگر مشکلی رخ بدهد حتما هر دو نفر سهمی در بروز آن مشکل دارند. و هیچکدام از زوجین نباید کاملا خودشان را کنار بکشند و صرفا جهت تهمت و خیانت را به سمت همسر خودشان بگیرند. حتما هر کدام از زوجین باید سهم خودشان را بپذیرند و زوج خیانت کار هم باید اقدامات و رفتارهایی را در جهت اعتمادسازی مجدد انجام بدهد.
این مسئله بسیار جدی و مهم است از این جهت که زوجین باید یادشان باشند که این ترمیم و جبران هیچ وقت بصورت کامل اتفاق نمی افتد. زوجی که تجربه خیانت یا در زندگی داشتند همیشه یک اثری زخمی برای زندگی شان وجود دارد و گاهی مرور برخی خاطرات و قرار گرفتن در شرایطی ممکن است تداعی کننده این اتفاق برایشان باشد.
زوج هایی که درگیر این مشکل شدند همیشه باید آماده برگشت و بازگشت به برخی از هیجانات منفی باشند و خیلی خودشان را نگران و ناراحت این موضوع نکنند که چرا همسر ما دیگر فراموش نمی کند؟ چرا دیگر در به یادش می آید؟ این خیلی بدیهی است. تازه این برای مرحله ای است که جبران اتفاق افتاده باشد ولی اگر این حالت پیش نیامده باشد و حالت ترمیمی پیش نیامده باشد توصیه ما به زوجینی که درگیر شدند این است که با بررسی و تأمل زیادی تصمیم برای زندگی شان بگیرند. اگر تصمیم به جدایی دارند عجله نکنند و زمان وجود دارد و اگر تصمیم به ادامه هم دارند باز هم عجله نکنند و تمام جوانب را بررسی کنند و در یک فرصت مناسب تصمیم نهایی را برای ادامه زندگی بصورت مشترک به عمل بیاورند.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن