Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 3

23.با هم بحث نکنید

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: با هم بحث نکنید

شما خیال می‌کنید اهل بیت پهلوی هم می‌نشستند چه می‌کردند؟ این حدیث کسا را می‌بینید، پرده از روی روابط این‌ها برداشته، می‌بینید همه رفتارها با هم عاشقانه است.
توصیه می‌کنم به عزیزان به این که با هم بحث نکنید. عین روایت را دفعه دیگر بیاورید بخوانید. وقتی می‌خواهی با کسی رفیق باشی، فلا تشارنه یکی دو باهاش نکن، و لا تمازحنه ، مزاح‌های رنجش‌آور با هم نکنید. مزاح را رد می‌کنند، مداعبه را توصیه می‌کنند؛ دعابه، غیر از مزاح است.
و ایاک یوما ان تمازح جاهلا فتلق الذی لا تشتهی حین تنزح
یکی‌اش و لا تجادلنه، جدال نکنید، یک دو نکنید، سر مسائل بحث نکنید. حتی به شما گفتند وقتی او از تو یک درخواستی می‌کند، نه نگو.
ببین از من می‌پرسید این «نه نگو» یعنی چه؟ حالا نگاه کن، این معماری نیست، معمار اینجوری تیز نمی‌کند لبه کار را. آداب هنرهای زیبا این است، پخ می‌دهند به این، لبه را می‌سابند از دو طرف، نیم‌دایره می‌کنند که اگر دست می‌گیرد، زخم نشود. وقتی طرف می‌گوید این را می‌خواهم، می‌گویی نه، این رسم است، این دیگر نقاشی نیست، نقاشی همش خطوط منحنی است.
در خانه جای رسم نیست، رسم همش خط‌کش و خط مستقیم و هندسه است، بلکه جای نقاشی است. در نقاشی یک خط مستقیم اصلاً نیست، همه‌اش منحنی است. از این جهت وقتی یک چیزی می‌خواهد، خوب نداری و نمی‌توانی، بگویید خوب انشاالله درست می‌شود، حالا تلاش می‌کنیم این این طور می‌شود. باز هم راست گفتی، اما می‌گویی نه مقدور نیست! ضروری نیست! چرا این جوری رسمی حرف می‌زنی؟ هندسی حرف نزن. این نقاشی است، این که رسم نیست. شما بپرسید بچه‌هایتان رسم دارند، یا با خط‌کش کار می‌کنند مرتب، یا با گونیا کار می‌کنند؛ این کار رسم است. با نقاشی، ابداً، همه خط‌ها منحنی است. یک پخی به هر حرفتان بدهید.
از این جهت گفتند می‌خواهد قول بهش بدهید، خوب قول بده، اما می‌دانی نمی‌توانی، می‌گویی خوب دروغ می‌شود، یک ذره‌ای عیب ندارد. او که دروغ را انقدر معنی کرد، برای این که رفق باشد، گفت یک خرده همین‌طوری بگو. از این جهت گفتند اهل بیت، بحثم را با این نکته تمام می‌کنم، الرفق منا و الخرق من بنی امیه ، رفق، خرق. رفق از اهل بیت است، خرق، یعنی تیزی، تندی، خشونت، این از بنی‌امیه است

محتوای درس
به بالای صفحه بردن