Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 8

23.صله رحم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: صله رحم

انسان یک موجود اجتماعی است که بخشی از زندگی او به ارتباطات اجتماعی گره خورده است. یکی از تأکیداتی که ما در روایات داریم و گاهی اوقات در آن پاداش های وسیعی را قرار دادند و در قطع آن عذاب های شدیدی را قرار دادند، بحث صله رحم یا ارتباطات و پیوندهای خویشاوندی است.
همانطوری که می دانید خود اصل پیوند خویشاوندی و صله رحم زمینه طول عمر را در انسان فراهم می کند و برکت را به زندگی می آورد و قطع کردن آن زمینه و بستر را حتی برای کاهش عمر انسان ایجاد می کند.
ما باید نسلی را پرورش و تربیت کنیم که ارتباطات فامیلی به خوبی در آنها شکل بگیرد به این دلیل که این ارتباطات فامیلی گاهی اوقات به نظام رشد اخلاقی و معنوی انسان کمک می کند. مخصوصا اگر پیوند را یک پیوند متعادلی بدانیم. ارتباط را متعادل بدانیم.
گاهی فرد با پدربزرگ و مادربزرگ ارتباط دارد و به همین ارتباط زمینه انتقال تجربیات معنوی از آنها فراهم می شود و این فرد رشد می کند. گاهی اوقات منجر به این میشود که فرد کمتر دچار خطا و معصیت بشود و باز هم زمینه رشد را برای او فراهم می کند.
صله رحم زمینه ای را فراهم می کند که انسان بتواند احساسات و نیازهایش را به کسانی که نزدیک ترین افراد به او هستند بیان کند و همین باعث آرامش اعصاب و روح و روان می شود. وقتی انسان صله رحم را برقرار می کند آرامش پیدا می کند. چرا این آرامش را انسان به دست می آورد؟
دلیلش این است که این آرامش ریشه اش در این است که انسان از یک رگ و خون، از یک رگ و ریشه و یک پوست و گوشت است و خود این پیوندهای فامیلی زمینه آن آرامشی که انسان نیاز دارد را فراهم می کند

موانع ارتباطات فامیلی یا صله رحم:
• چشم و هم چشمی (تجملات)
یک بزرگواری می فرمود: هر زمانی که ما می خواهیم مهمان دعوت کنیم فقط سفره پهن کردن برای ما چند صد هزار تومان در می آید. و من نمی توانم این هزینه ها را بدهیم.
خب، زمانی که ما به سمت تجملات می رویم، از آن اصل فضیلتی که توصیه شده باز می مانیم. ولی اگر ساده تر بگیریم این صله رحم ایجاد می شود و پیوند مستمرتر خواهد بود.

نکته پایانی:
اگر ما بخواهیم یک نسل سالمی را در آینده که از آسیب ها درامان باشد را رشد بدهیم، حتما زمینه ارتباطات و پیوندهای فامیلی را برقرار کنیم. خود این زمینه و بستری را فراهم می کند که معصیت و گناهان در خانواده ها رخ ندهد. گسترش پیدا نکند. چون انسان زمانی که با بزرگان و اقوام نزدیک ارتباط برقرار می کند سعی می کند که رفتار و خلقیاتش را بیشتر کنترل کند. و همین یک تمرین برای رشد محسوب می شود.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن