Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

24-مهریه،‌ضمانت زندگی؟!

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: شاخصه های محقق

آن کسی که می خواهد محقق باشد و از طرف دختر یا پسر مرحله تحقیقات را انجام بدهد باید چند شاخصه داشته باشد (شاخصه های یک محقق در انتخاب همسر):
فردی پخته باشد.
یعنی سرد و گرم زندگی را چشیده باشد، خودش متأهل باشد و تعریفش از زندگی مشترک مشخص باشد، تجربه داشته باشد، متوجه باشد که چه کار می کند و چه می خواهد بپرسد.

شناخت کافی از اولویت های شخصی که به نمایندگی اش تحقیق می کند را بداند.
مثلا اگر برای دخترش به مسیر تحقیقات ورود کرده و جزء اولویت های فرزندش این است که همسر آینده اش اهل نماز و دین باشد، باید تحقیق کند و ببیند که اگر پسر اهل نماز و دین است آیا همان است که مدنظر دخترش است یا خیر؟
دختر یا پسر هم باید مواردی که مدنظرشان است را به محقق بگوید و محقق هم باید ظرفیت شناخت این را داشته باشد تا بتواند تحقیقات را انجام بدهد.

فردی با حوصله باشد.
تحقیقات چیزی نیست که بخواهیم خیلی راحت از کنارش بگذریم!
در تحقیقات چند سوال کلیدی است و همیشه این را از طرف مقابل بپرسید:
همیشه این را از طرف مقابل بپرسید به عنوان کسی که او را می شناسید و برای شما عزیز است، به عنوان یک دوست، نزدیک یا فامیل:
اگر بخواهید یک توصیه اخلاقی به او داشته باشید که اگر انجام بدهد بهتر است، چه می گویید؟
اگر بخواهید بگویید که فلان کار را انجام ندهد، چه می گویید؟
نقاط قوت و ضعف او چیست؟
این ها نکات بسیار مهمی است که در مرحله تحقیقات باید بطور جد مورد بررسی قرار بگیرد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن