Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 8

30.راهکارهای ایجاد انگیزه های علمی در فرزندان

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: راهکارهای ایجاد انگیزه های علمی در فرزندان

ما چه باید بکنیم که فرزندان ما به مسائل علمی و درسی اهمیت بدهند؟

راهکارهای ایجاد انگیزه های علمی در فرزندان:
1- باید زمینه هایی را فراهم کنیم که توجه و تمرکز فرزندان نسبت به مسائل علمی بیشتر بشود. قدرت یادگیری آنها تقویت بشود.
اینها نیاز به فن آموزی ها و مهارت آموزی هایی دارد. ااگر متوجه شدیم که قدرت تمرکز و تحلیل و توجه و یادگیری فرزندان نسبت به مسائل علمی تضعیف شده حتما به مشاوره مراجعه کنیم. مشاورینی که در زمینه تحصیلی فعالیت دارند.

2- سعی کنیم که زمینه ارتباط صحیح فرزندان با معلمین و دبیران را فراهم کنیم.
گاهی نقش والدین کمک کننده است. یعنی یک نقش پیوند دهنده ای را برقرار کنند.
نوجوانان وقتی به این دوره می رسند عموما واهمه از این دارند که والدین به مدرسه بیایند چون امکان این است که معلم و مدیر و معاون شروع به گلایه کردن کنند.
ولی اگر ما زمینه ای را فراهم کنیم که نقاط مثبت او دیده بشود. اگر نقاط ضعفی هم وجود دارد دیده بشود ولی با محوریت و بیان ویژگی های مثبت! اگر این روش پیش گرفته بشود قطعا زمینه ای فراهم می شود که ارتباط فرزند با ارکان مدرسه برقرار بشود. لذا از لحاظ علمی هم کوشاتر و پرتلاش تر بشود.

3- حواشی زندگی بچه ها را کاهش بدهیم. دل نگرانی هایی که نسبت به آینده دارند را کاهش بدهیم.
چگونه؟
گاهی اوقات اگر فرصت هایی را تنظیم کنیم تا فرزندان با ما راحت صحبت کنند، مشکلات و دغدغه هایشان را بیان کنند و ما هم آب روی آتش باشیم و کمک کنیم تا مشکلات کمتر بشود خیلی کمک کننده و کارساز است.
حتما در این زمینه هم جدیّت و تلاش را داشته باشیم تا زمینه خلوت های گفتگو با فرزندان را فراهم کنیم. اجازه بدهیم که فرزند مشکلاتش را بدون اینکه ما سرزنش کنیم و توبیخ داشته باشیم با ما بیان کند. این بیان مشکلات و راهنمایی کردن ما می تواند بخشی از انگیزه را در فرزندان ما ایجاد کند.

4- بستر و زمینه ای فراهم بشود که خاصیت علم آموزی و داشتن مدرک تحصیلی را بگوییم.
گاهی اوقات ما از مدارک تحصیلی بَد می گوییم، حقیقتا اینطور است که گاهی فرزندان ما در آینده نیازمند این مدارک تحصیلی هستند برای اشتغال و ..
بله، باید مدرک تناسب با علم داشته باشد. یعنی ما خوب درس بخوانیم و مدرکش را هم بگیریم. حتما به بچه ها بگوییم.
اینطور نباشیم که اگر یک نفر را دیدیم که مدرک دارد و بیکار است علم را بی ارزش بدانیم و همه چیز را ثروت بدانیم.
این نگرش را باید به عنوان یک نگرش اصلاح شونده برای فرزندان داشته باشیم که تحصلات از عوامل یاری کننده زندگی برای افراد است.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن