Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

35-محبوب ترین مخلوق

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: محبوب ترین مخلوق

تا حالا فکر کردید که محبوب ترین مخلوق از نظر پیامبر اکرم (ص) چیست؟
حضرت رسول الله (ص) در حدیثی نکته ی زیبایی را می فرمایند: همانا یک نوزاد متولد شده از امتم از آنچه خورشید برآن می تابد نزد من محبوب تر است.
یعنی از همه مخلوقات، وقتی خورشید بر همه چیز می تابد یعنی همه دنیا؛ این نوزادی که خدا به یک خانواده عنایت می کند. آقا رسول الله (ص) می فرمایند این از همه مخلوقات دنیا برای من محبوب تر است.
همه ما باید در خانه هایمان از این محبوب ها داشته باشیم. حیف است که خانه ای از داشتن چنین محبوبی غافل بشود.
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ازدواج و تولد نسل کنید و زیاد شوید که من در روز قیامت به شما مباهات می کنم حتی به طفلی که سقط شده باشد.
ایشان می فرمانید که ازدواج کنید، فرزند بسیار بیارید تعدادتان بیشتر بشود. به لحاظ روانشناختی و علوم انسان و علومی که امروز به لحاظ اجتماعی و سیاسی مطرح است جمعیت خودش یک نشانه قدرت دارد. خیلی جالب است که رسول الله (ص) هزار سال قبل به این موضوع اشاره کردند که من به تعداد زیاد شما مومنین مباهات می کنم حتی اگر به زن و شوهری فرزندی عنایت شد ولی خیر و صلاح بر این بود که این فرزند نماند. همین هم باز هم باعث مباهات برای پیامبر است. امیدواریم که همه ما موجبات و زمینه مباهات پیامبر نسبت به زندگی هایمان را فراهم کنیم و افتخار کنیم به این فرزندآوری که می خواهیم انجام بدهیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن