Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

36-طلب فرزند صالح

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: طلب فرزند صالح

پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) فرمودند: فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است.
این حدیث را خیلی از ما شنیدیم اما یک نکته را نباید فراموش کنیم. همه ما آرزوی داشتن فرزند صالح داریم اما باید در این زمینه تلاش کنیم. فقط خواستن فرزند صالح نمی تواند ما در تربیت فرزند خوب موفق کند. ما در کنار اینکه از خداوند طلب فرزند صالح می کنیم باید تلاش هم کنیم. باید دنبال یادگیری مهارت های تربیتی هم برویم. باید به خودمان سختی هم بدهیم.
امروز فرزندآوری جهاد است. امروز فرزندپرورری جهاد است. سخت است، شرایط اقتصادی و مشکلات تربیتی وجود دارد اما روزی و رزق فرزند ما دست خداست. تضمین شده هم است. اما تربیت فرزند برعهده پدر و مادر است. والدین در این زمینه باید تلاش کنند. باید یاد بگیرند، مطالعه کنند، صوت گوش بدهند و فیلم نگاه کنند تا آگاهی خودشان را در زمینه فرزندپروری بالا ببرند. اگر ما با آگاهی پیش رفتیم خداوند هم قطعا کمک می کند.
ما وظیفه داریم به عنوان پدر یا مادر تلاش خودمان را بکنیم و وقتی تلاش را کردیم و کوتاهی نکردیم توکل به خدا می کنیم و توسل به اهل بیت (ع) می کنیم. به اهل بیت (ع) بگوییم که ما تلاش خودمان را کردیم و از اینجا به بعد فرزند را به شما می سپاریم….
توسل و توکل داشته باشیم. از خدا فرزند بخواهیم، تلاش کنیم و مهارت های تربیتی را یاد بگیریم و در این زمینه جهاد کنیم و بعد توکل و توسل داشته باشیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن