Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 3

37.الان که مدت‌ها از ازدواجمان می‌گذرد هنوز هم از ظاهر وی رضایت ندارم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: الان که مدت‌ها از ازدواجمان می‌گذرد هنوز هم از ظاهر وی رضایت ندارم

من یک سؤال می‌کنم از این آقا: خانم‌ها اگر از شکل شوهرشان خوششان نیاید، بنا بگذارند ازش جدا بشوند، شما چه نظری می‌دهید؟ ها بگو. وزنوا بالقسطاس المستقیم. به او می‌گویید بسوز و بساز، به این مرد می‌گویید این لباس را عوضش کن، یک لباس دیگر بکن برت. اول زمان تو، زمان این نیست که این تغییر لباس به این سادگی تمام بشود. واقعیات جامعه را ببین. این که آن جوری که می‌خواهی نیست، یک مشکل، اما دفع یک بد را به بدتر مکن. دفع فاسد به افسد نکن.
شما در ذهنت شیطان می‌آورد که جدا بشوی، بعد زندگی برای من می‌شود گلستان. همین وعده را به حضرت آدم داد. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلی. چرا خدا این را برای ما می‌گوید؟ حواست به او باشد. عاقل آن نیست که بین خوب و بد، خوب را انتخاب کند، بد را رها کند. یکی به امام صادق (علیه السلام) ازش پرسید بین خوب و بد گرفتار شدی، تو چکار می‌کنی؟ گفت خوب را انتخاب می‌کنم، بد را رها می‌کنم. حضرت گفت این کلیت ندارد، من گاهی بد را انتخاب می‌کنم، خوب را رها می‌کنم. گفت شما؟! گفت بله من. گفت چطور؟ گفت اختار من الخیرین خیرهما و احذر من الشرین شرهما.
شما از آن شر بدتر که زندگی‌ات پاشان بشود، از آن احتراز کن. این حالا یک چیزی کم دارد، بعدا درست می‌شود. بعد هم بگو: خدایا تو برای من این جوری قسمت کردی. من نمی‌توانم از قسمت تو فرار بکنم. خدایا الفتش را به من بده. چرا شب اول عروسی مرد مستحب است این زلف همسرش را بگیرد، بگوید خدایا به کلمات تو این بر من حلال شد، فارزقنی الفها و حبها و ودها.
ببینید شب اول عروسی هر کسی باشلقی می‌دهد، یک شادباشی می‌دهد. حالا هر کسی که نزدیک‌تر باشد، شادباش بزرگتر می‌دهد. حالا اگر نزدیک‌تر باشد و متمکن‌تر هم باشد، حتماً آن هدیه بالاتر را می‌دهد. خوب مرد و زن بنده خدا هستند، خدا مالک هر دویشان است و از همه هم داراتر است. او چه باشلقی می‌دهد؟ همین است. چون می‌خواهد بدهد، می‌گوید بگو تا بدهم. الفت را می‌دهد.
حالا کسی چند سال با خانمش زندگی کرده، شب اول این عبارات را نگفته، مگر شما وقتی غذا می‌خورید بعد یادتان می‌آید بسم الله الرحمن الرحیم نگفتید، نمی‌آیید بسم الله من اوله الی آخره؟ بسم الله را تجدید نمی‌کنید؟ حالا این زلفش را بگیر بگو اللهم ارزقنی الفها آن دعای آن دفعه را حالا بگو. وقتی خدا نخواهد بدهد که نمی‌گوید. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بسؤال و تمنع العطیه. این که در نماز به ما می‌گوید اهدنا الصراط المستقیم، چون می‌خواهد هدایتمان کند، می‌گوید بگو اهدنا. امرمان کرده به خواستن؛ آن وقت نکند هدایت؟ نمی‌شود.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن