Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

37-بیماری کفاره گناهان والدین

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: بیماری، کفاره گناهان والدین

یک وقت هایی می گوییم: خدایا، ای کاش یک موقعی یک اتفاقاتی می افتاد که کفاره گناهانمان را در همین دنیا تسویه می کردیم.
شب های قدر که می شود معمولا اگر بعضی از ما که کمتر اهل مسجد هستیم در این شب ها هرجا که باشیم خودمان را می رسانیم. قرآن هم با خودمان می بریم و سر می گیریم و بک یا الله می گوییم که خداوند ما را ببخشد و توبه کنیم.
پیغمبر اکرم رسول خدا (ص) فرمودند: هرگاه کودکی بیمار بشود کفاره گناهان پدر و مادر است.
خیلی جالب است. حتما برایتان اگر پدر یا مادر هستید پیش آمده باشد که وقتی فرزند بیمار می شود حتی شاید به زبان آورده باشید که حاضر هستید بیمار بشوید ولی فرزند شما بیمار نشود. این محبتی است که خدا در دل پدر و مادر نسبت به بچه ها قرار داده است لذا می فرمایند: اگر پدر و مادری فرزندش بیمار شد کفاره گناهان است. خود این باعث پاکی این پدر و مادر می شود. باعث بخشیده شدن این والدین می شود. این نکته بسیار مهمی است. از خداوند فرزندان بیشتری بخواهیم که همین آوردن و تربیت بچه ها، بیماری بچه ها برای ما خیر و برکت دارد. روزی که آنها می آورند برکت است.
اگر چه وقتی پدر و مادر فرزندی می آورند خداوند زودتر از آمدن فرزند روزی را می فرستد اگر چه که روزی فقط مباحث مالی نیست، بلکه سلامتی و معنویت و موفقیت و رشد هم است.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن