Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 8

4.نیاز دوستی در زندگی انسان

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: نیاز دوستی در زندگی انسان

یکی از نیازهای اساسی هر انسان در طول حیات زندگی داشتن دوستانی است. در برهه هایی از زندگی این نیاز در انسان ها پررنگ تر می شود.
انسان یک روحیه جمع خواهی دارد. و معمولا انسان با فردیت و تک بودن خیلی ارتبابطی ندارد. لذا خداوند فطرت انسان را براساس جمع خواهی آفریده است.
در آیه 21 سوره روم خداوند می فرماید: برای مرد از جنس خودش همسری را قرار دادیم تا در کنار او به آرامش برسد. یعنی زوجیت و در گروه بودن و کنار دیگران بودن به انسان آرامش می دهد. حالا همسر یک طوری، فررزندان طور دیگر و دوستان و دیگران هم طور دیگر
والدین باید دوستان فرزند را به عنوان یک نیاز برای آنها ببینند. لذا برای آن باید برنامه داشته باشیم. یکی از مشکلاتی که امروز در مسئله دوست یابی وجود دارد این است که پدر و مادرها خیلی مداخله نمی کنند و فرزندان را رها می کنند تا خودشان دوستان را پیدا کنند.و بچه ها به دلیل تجربه ی پایین و محیط هایی که در آن رفت و آمد دارند شاید نتوانند دوستان خوبی را برای خودشان انتخاب کنند. لذا پدر و مادر باید یک مداخله ای را داشته باشند.
چند راهکار برای مداخله کردن در انتخاب دوست:
1- حتما در محیط های خوب آمد و شد داشته باشیم.
محیطی انتخاب کنیم که در آن افراد و بچه های خوبی حضور داشته باشند.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن