Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

4.کینه ای بودن همسر

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: کینه ای بودن همسر

سوال: همسرشان به شدت کینه‌توز است و بعد از بروز ناراحتی و مشکل بینشان، هر چه تلاش می‌کنند آشتی نمی‌کند و تا مدت‌ها هم در ذهن خودش این را دارد و به زبان هم می‌آورد. برای درمانش چه راهکاری را توصیه می‌فرماید.
آیت الله حائری: این را خانم نوشتند یا آقا؟
+ مشخص نیست.
آیت الله حائری: از تناسب حکم و موضوع چه می‌فهمی؟ امتحان خودت، خودت بگو.
+ ظاهراً آقا سؤال کرده باشد.
آیت الله حائری: شماها که شنیدید این نوشته، نوشته زن است یا مرد؟ مردم گفتند چه؟
+ گفتند زن.
آیت الله حائری: خیلی خوب. چه زن، چه مرد، پیش می‌آید هردویشان این جوری‌اند. ریشه کینه‌توزی، این نیست که طرف همیشه کینه دارد، بلکه بسیاری فکر می‌کنند اگر گذشت بکنند، تکرار می‌شود. می‌خواهند یادآوری کنند که تکرار نشود. ممکن است این مطلب درست باشد، اما عوارض جنبی دارد. زیاده‌روی نکنند. با سخت‌گیری طرف بهتر نمی‌شود. گاهی با گذشت بهتر می‌شود، منتها گذشت خط قرمز دارد، حد دارد، تذکر و به دل کینه گرفتن و به یاد ماندن، آن هم حد دارد. هر دو دارو هستند، هم گذشت دارو است، هم به دل گرفتن دارو است. منتها هر دو عوارض جنبی دارند. گاهی که به دل گرفتن عوارض جنبی‌اش بیشتر است، جای گذشت کردن است. جایی که گذشت کردن عوارض جنبی‌اش بیشتر است، جای به دل گرفتن است؛ یعنی تا طرف اهمیت بدهد.
سعدی زیبا بیان می‌کند:
گاهی به لطف گوی که سلطان ملک را در گفتگوی خلق بباید تحملی
گاهی درشت گوی که صد کوزۀ نبات گه گه چنان به کار نیاید که حنزلی
پس خود آن طرف در خودش این گذشت را ایجاد کند و عمل کند، مقابله به مثل نکند. بعد او می‌بیند که اگر آن هم به دل بگیرد، زندگی چیزی‌اش نمی‌ماند. خانم به آقایش بگوید اگر یک راننده‌ای از جلو دارد می‌آید، تو چکار می‌کنی؟ با این که حق با تو است. می‌گوید می‌کشم کنار. هیچی دیگر بهش نگویید، او خودش می‌داند. زندگی هم همین‌طور است. گذشت بتواند کمک کند.
شما یک ماشینی یک دفعه‌ای راه بهت نداده، شما می‌خواهی راه بهش ندهی؟ تصادف می‌شود. درس خوب بدهید. شیطان می‌گوید درس بده، اما شیطان همیشه درس بد می‌دهد. الشیطان یعدکم الفقر و الله یعدکم مغفره منه و فضلا . این که کینه به دل داشته باشید، معمولاً شیطان محرکش است.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن