Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 8

40.پدر، مدیر تربیتی خانه

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: پدر، مدیر تربیتی خانه

پدر، مدیر تربیتی در خانواده محسوب می شود. لذا یکسری وظایف اختصاصی دارد.

وظایف یک پدر به عنوان مدیر تربیتی خانه:
1- زمینه آرامش و دوری از تنش را در محیط خانه فراهم کند.

2- زمینه تقویت سطح توانایی های مهارتی و تربیتی همسر را افزایش بدهد.
مدیر باید زیرساخت ها را فراهم کند. به روش های مختلف این کار انجام می شود. گاهی لازم است که به همسر بگوییم که مطالعه داشته باشد. یا کلاس های آموزشی برود یا از مشاورین مشورت بگیرد که لازم است اتفاق بیفتد. حتما این مورد را جدی بگیریم. یعنی سطح دانش و مهارتی همسرمان را افزایش بدهیم. این یکی از نقش های مدیر است.

3- دغدغه های اقتصادی خانواده را بر دوش همسرش نگذارد.
اجازه بدهیم که همسرمان با آرامش کامل به موضوع تربیت فرزندان و مدیریت محیط داخل خانه بپردازند. مگر استثناء باشد که شرایط خاص محسوب می شود. ولی بصورت معمول اجازه بدهیم که کارهای اقتصادی توسط آقایان انجام بشود که فکر و ذهن خانم ها هم خیلی مشغول این موضوع نشود.

4- برنامه ریزی و توجه به نیازهای عمومی خانواده را تأمین کند.
بچه ها گاهی نیاز به بیرون رفتن و تفریح و مسافرت دارند. حتما برنامه ریزی کنیم که این بخش از نیازها را هم برای خانواده تأمین کنیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن