Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
3 از 8

44.بهداشت روانی قسمت سوم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: بهداشت روانی، قسمت سوم

یکی از ارکان تربیت سلامت روان است. سلامت روان می تواند قدرت عملکرد انسان، احساسی و تفکری انسان را افزایش بدهد.

راه های کسب بهداشت روانی:
5- سعی کنیم که در زندگی مثبت اندیش باشیم.
انسان های منفی نگر بیشتر در معرض آسیب های روحی و روانی قرار می گیرند.

6- حتما با انسان هایی ارتباط برقرار کنیم که آنها هم از سلامت روان برخوردار باشند.

7- از نشست و برخاست با افرادی که آسیب دیده روحی و روانی هستند، پرهیز کنیم.
اگر یک جاهایی مجبور بودیم و راه فراری هم نبود باید مدیریت کنیم. بستری را فراهم نکنیم که دائم مشکلات روحی و روانی شان را بخواهند به ما انتقال بدهند.

8- برنامه ریزی و هدف گذاری در زندگی داشته باشیم.
انسان هایی که در زندگی برنامه دارند و هدف برای خودشان تعیین کرده اند از سلامت روانی برخوردار هستند. در نقطه مقابل افرادی که بی هدف در زندگی حرکت می کنند به تدریج در معرض آسیب های روحی و روانی بیشتری قرار می گیرند.

9- در مسیر زندگی حتما افرادی را داشته باشیم که توانمندی حل مسائل را داشته باشند.
با این افراد ارتباط داشته باشیم که اگر احیانا با مشکلی برخورد کردیم با آنها مشورت کنیم که این مکمل ها باز می تواند کمک کننده باشند تا انسان کمتر در معرض آسیب های روحی و روانی قرار بگیرد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن