Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

5.استقامت و محبت دلیل نجات زلیخا

بسم الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد فرحزاد

عنوان: استقامت و محبت، دلیل نجات زلیخا

انسان هایی که در زندگی مقام هستند و استقامت دارند، حتما در کارها و زندگی موفق خواهند بود.

یک مرجع تقلید که شرح حال خیلی از نابغه ها و بزرگان جهان را مطالعه کرده و جمع آوری کرده می گوید من در زندگی اینها به یک نکته ای رسیدم این بوده که:

بزرگان عالم و نابغه های عالم بر اثر استعدادهای فوق العاده و هوش فوق العاده به جایی نرسیدند! که البته این بخشی است ولی بیشترین دلیل، پشتکار آنها هست. استقامت و پشتکارشان فوق العاده بوده است.

یکی از نمونه ها که می توانیم مثال بزنیم جناب زلیخا است.

ایشان همسر عزیز مصر است. خودش و همسرش و مردمش بت پرست هستند. خودش به قدری گرفتار شده که از یک جوان پاک یعنی حضرت یوسف (ع) درخواست گناه می کند. او را به خلوت می برد و او را در تنگنا قرار می دهد تا آلوده به گناه بشود. با اینکه شوهر داشت.

بعد از اینکه حضرت یوسف (ع) فرار کرد و بی گناهی اش ثابت شد. شوهر زلیخا نسبت به او بدبین شد و او را طلاق داد. و زندگی فلاکت باری نصیب او شد. مریض و پیر و زشت و فقیر شد.

فاصله معنوی بین حضرت یوسف (ع) و زلیخا بسیار فراوان بود.

سال ها بعد که حضرت یوسف (ع) عزیز مصر شده بود. از خیابان عبور میکردند و پیرزنی را دیدند که نحیفانه گوشه ای افتاده است. سوال کردند که این زن کیست؟ گفتند: جناب زلیخا!!!

حضرت یوسف (ع) از او حالش را پرسید.

زلیخا که موحد شده بود گفت: شکر می کنم خدایی که را که ملوک و بزرگان مملکت را براثر گناه و معصیبت خوار و ذلیل کرد و برده های مملکت را بخاطر پاکی و عفت عزیز کرد.

من قصد گناه کردم به ذلت و خواری افتادم، شما پرهیز از گناه کردی، آقا و سرور مصر شدی!

حضرت یوسف (ع) از او پرسید: هنوز هم به من علاقه داری؟

زلیخا گفت: به جدت حضرت ابراهیم (ع) قسم، حاضر هستم همه چیزم را بدهم فقط یک بار دیگر چشمانم باز بشود تا بتوانم شما را ببینم!

حضرت یوسف (ع) رمز نجات و پیروزی را به زلیخا یاد دادند و گفتند: اگر می خوهی نجات پیدا کنی در آخرالزمان پیغمبری می آید که از ملیح تر او زیبا تر و دلرباتر ست. نامش محمد است.

(رمز نجات همه عالم ارتباط با پیغمبر و اهل بیت است)

زلیخا گفت: دل از دستم رفت و محبت و عشق این پیغمبر در دلم نشست.

جبرئیل امین نازل شد و گفت: ای یوسف، چون زلیخا محبت حبیبم حضرت محمد (ص) در دلش نشسته است، توبه او قبول شد. او را بپذیر و دعا کن که جوان بشود و او را به همسری دربیاور.

استقامت و پایداری زلیخا او را به جایی رساند با اینکه با حضرت یوسف (ع) فاصله زیادی داشت دست از محبت ایشان برنداشت و همین باعث نجاتش شد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن