Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

15.به همسرتان نق نزنید

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: به همسرتان نق نزنید

سوال: شوهرم در خانه خیلی کم با من صحبت می‌کنید و بیشتر مواقع یا در حال تماشای تلویزیون است یا در حال مطالعه. چه باید کرد؟
آیت الله حائری: حالا من چه بگویم به این؟ حالا اگر یک چیزی بگویم می‌گویید طرفدار خانم‌ها است. خوب خدا این زن داده به شما «و لهن مثل الذین علیهن بالمعروف» هم گفته است. اگر روحانی هم باشید که عملتان معنایش عمل دین است. بچه ما وقتی که از ما بی‌عدالتی دیدند، گاهی ضددین می‌شوند، آدم عادی نمی‌شوند.
خوب انسان چرا نگاه به تلویزیون می‌کند؟ چرا مطالعه می‌کند؟ چون اینجوری، دیده اگر آمد با خانمش صحبت کرد، یک گله‌ای یک جایی بود، تمام غصه‌هایش را درمی‌آورد، می‌نشیند باهاش دعوا می‌کند. بسیاری از مردها با زن‌ها حرف نمی‌زنند که حرف دعوا و کشمکش باز نشود.
به خانم‌ها توصیه می‌کنم با نق و نق شوهرتان را درست نکنید؛ این اشتباه است. هی گله، هی تلخی‌ها، هی سختی‌ها. چرا این کار را می‌کنید؟ خوبی‌ها را ببینید، مطرح بکنید، بعدش مرد احساس می‌کند من بیایم در خانه، گل بگویم گل می‌شنوم. اما اگر با هم حرف زدیم دعوا شروع می‌شود. چون من دیدم بعضی مردها چندین ماه است یک کلمه با زنش صحبت نکرده است؛ گفته از وقتی صحبت نمی‌کنم، دیگر دعوا نداریم. اما چرا این جوری باشد؟ صحبت همراه دعوا می‌شود. نه، مواظب باشید نیش به هم نزنید وقتی حرف می‌زنید، نق به هم نزنید، ایراد به همدیگر نگیرید. با سعه صدر به همدیگر برخورد کنید. وقتی این طور می‌شود، مرد دلش می‌خواهد بیاید در خانه، یک حرف گفتی، یک حرف تازه‌ای باشد، برایت بزند. می‌گوید بیا یک خرده با همدیگر مأنوس بشویم، خستگی‌ام برطرف بشود.
من به خانم‌ها این را توصیه می‌کنم: این که یک چایی درست کنید برای یک آقا بیاورید، این رومیزی‌اش است. حرف‌تان را کنترل کنید، زبان‌تان را کنترل کنید. املک لسانک تملک قلوب اخوانک. زن مالک زبانش بشود، تا مالک دل شوهرش بشود. وقتی مالک دل شوهرت شدی، آن موقع شوهر این فرصت را از دست نمی‌دهد که با شما انس برقرار کند، محفل انسی بشود، لبخندی هر دو بزنید.
هم مرد باید مالک زبانش بشود، هم زن. این حرف نزدن، ریشه‌اش در این است که زبان کنترل نیست، بعد دعوا می‌شود، از این جهت مرد می‌گوید از اول بازش نکنم تا بخواهد این طوری بشود. علتی که بعضی مردها خودشان را مشغول می‌کنند، یک مقداری غفلت خودشان است، یک مقداری غفلت خانم‌ها است. حالا دیدید من همه‌اش طرف خانم‌ها را نمی‌گیریم؟

محتوای درس
به بالای صفحه بردن