Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 8

5.نقش رفتارهای اجتماعی در رشد و تعالی انسان

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: نقش رفتارهای اجتماعی در رشد و تعالی انسان

یکی از ابعاد زندگی اجتماعی انسان این است که اجتماع هم می تواند زمینه رشد و تعالی را فراهم کند. یعنی انسان می تواند گاهی اوقات بواسطه رفتارهای اجتماعی اش بهشتی هم بشود.
انسان وقتی وارد اجتماع می شود به چه نکاتی باید توجه کند؟
1- انسان هرچه را برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد.
یعنی اینطور نباشد که برخی چیزها را برای خودمان پسند کنیم ولی برای دیگران بد بدانیم!
قطعا نگاه به خوبی هایی که انسان برای خودش دارد برای دیگران هم باید داشته باشد تا زمینه رشد فراهم بشود.
در زندگی حضرت زهرا (س) وقتی فرزندشان توجه کردند و دیدند که مادرشان از سرشب شروع کردند و همسایه ها دعا کردند و پرسیدند که مادرجان اهل خانه چه؟
حضرت زهرا (س) فرمودند: الجار، ثم الدار…
اولویت آنها هستند. خوبی هایی که می خواهیم را اول برای دیگران طلب کنیم.

2- زمینه بدگویی، توهین، جسارت و گاهی اوقات ظلم کردن به دیگران را در مراودات اجتماعی بوجود نیاوریم.
درباره دیگران خوب بگوییم. خوب صحبت کنیم. مثبت فکر کنیم.
اگر کسی دچار اشتباهی شد قبل از او خودمان برای اشتباهش توجیهی را فراهم کنیم.
مثلا اگر دیدیم فردی در خیابان عصبی بود و فریادی زد نزد خودمان فکر کنیم که شاید خسته بوده یا در ترافیک مانده است. یعنی نگاه مثبت داشته باشیم. و این به انسان رشد می دهد.

3- بیان خوبی های انسان ها
وجود مبارک امیرالمومنین (ع) در منشور حکومتی به مالک اشتر فرمودند:
ای مالک، خوبی ها را ببین تا خوبی ها گسترش یابد.
اگر ما خوبی های مردم را ببینیم، خوبی های آنها هم گسترش پیدا می کند.

4- رعایت حقوق دیگران
حق دیگران را مراقب باشیم تا ضایع نکنیم حتی کوچکترین حق!
چه بیت المال که حق همه مردم است و باید دقت کنیم و مراقب باشیم. و چه حقوق فردی افراد که آن هم باید دقت بشود.
مثلا از مقابل خانه ی کسی رد می شویم مراقب باشیم که بوق بیجا نزنیم یا سر و صدا نکنیم که باعث آزار و اذیت بشویم.

5- خیرخواهانه به دیگران و جامعه نگاه کنیم.
گاهی نیاز است که انسان برای دیگران دعا کند. برای همه مردم جامعه اش! برای همه انسان هایی که با آنها هم زیست است.
دعا کنیم که خیرات را خداوند متعال شامل آنها بکند.
یک نوع از خیرخواهی این است که گاهی اوقات انسان بدون بخل و خصاصت چیزهایی را که می داند و مهارتی که دارد را در اختیار دیگران بگذارد.
گاهی فراتر از این می رویم و از جان و مال برای مردم می گذاریم که می تواند یک نوع رفتار خیرخواهی باشد که ارزش الهی هم دارد. به شرط این که همه این رفتارها با نیت خالص و برای رضایت خداوند انجام بشود.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن