Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
3 از 8

50.استعداد یابی فرزندان قسمت اول

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: استعداد یابی فرزندان، قسمت اول

یکی از دغدغه هایی که همه خانواده ها دارند: چگونه می توانند استعداد و توانایی های فرزندان را شناسایی کنند و در مرحله بعد آنها را جهت و رشد بدهند تا زمینه شکوفایی فرزندان در عرصه های مختلف انجام بشود.
آیا این امر شدنی است؟ و روشی در حوزه تربیت برای این موضوع وجود دارد؟ قطعا وجود دارد.
ما اگر بخواهیم استعدادهای فرزندان را شکوفا، پرورش و رشد بدهیم اول باید با مفهوم هوش و استعداد آشنا بشویم.
باید بدانیم که هوش و استعداد یعنی چه؟ بعد در فرزند به دنبال کشف آن باشیم و زمینه را فراهم کنیم برای استعدادیابی و پرورش آن
 هوش یعنی چه؟ به معنای قدرت حل مسئله است. برای سازگاری با محیط است.
آیا باورتان می شود: از جایی که افراد برای نشستن انتخاب می کنند می شود به هوش و استعدادشان پی برد. از راه رفتن افراد می توان فهمید که با استعداد و با هوش است یا خیر. از ارتباطات کلامی هم همینطور.
گاهی اوقات یک فرد باهوش و با استعداد زمانی که با مشکلی رو به رو می شود برای حل آن مشکل قدرت کلامی خوبی دارد یعنی با یک ارتباط کلامی خوب می تواند آن مشکل را حل کند.
مثال: آقا دیر به منزل آمده است. یک خانم بی استعداد و کم هوش واکنشش اینطور خواهد بود که دیر آمدی! آخر مرا می کشی!
ولی یک خانم که قدرت کلامی و حل مسئله خوبی دارد با چرایی به این عمل نگاه می کند و به شوهرش می گوید آقا، دیرکردی من نگرانت شدم! این خانم قدرت حل مسئله دارد.
در مورد اول دعوا رخ می دهد و در مورد دوم محبت افزایش پیدا می کند.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن