Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

6-رابطه ی تاب آوری با مسائل اجتماعی

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد عبداللهی
عنوان: به ورزش کردن عادت کنیم

مسائل اجتماعی چگونه می تواند به ما کمک کند تا ما تاب آورتر باشیم؟
هرچه دایره دوستی افراد گسترده تر باشد سطح تاب آوری آنها بیشتر می شود. به این معنا که از قرن اخیر به عنوان قرن تنهایی یاد می کنند که اگر افراد در تنهایی به سر ببرند باعث می شود که هم سطح سلامتی افراد پایین بیاید و همینطور پویایی نیروی کار جامعه کاهش پیدا کند.
در بعضی از کشورها امروزه از وزات خانه به تنهایی نامبرده می شود به این دلیل که این مسئله خیلی مهم است و کشورها به ا همیت این موضوع پی بردند. بنابراین دایره ی گسترده و روابط اجتماعی قوی تر می تواند به ما کمک کند در شرایط ا سترس زا افراد تاب آورتری باشیم.
یک روانشناس به نام ویلیام گلاسر جمله ی زیبایی دارد و می گوید: خوشبختی در روابط معنادار و موفقیت آمیز با اطرافیان نزدیکمان است.
احتمال دارد شما یک خانواده ای را ببینید که بسیار پولدار باشند، سطح رضایت از خودشان داشته باشند ولی روابط خیلی خوبی با اطرافیان نزدیکشان ندارند. مثلا: شاید بین خانم و همسر رابطه خیلی خوبی وجود نداشته باشد یا با فرزندانشان رابطه خوبی وجود نداشته باشد. یا اینکه با برادرها و پدر و مادرها هم رابطه خوبی وجود نداشته باشد و همین ها باعث می شود که آنها سطح کمتری از شادکامی را تجربه کنند.
بنابراین روابط اجتماعی مناسب می تواند به ما کمک کند که افراد تاب آورتری باشیم.
مورد بعدی این است که ما در مواقعی که در شرایط بحران قرار گرفتیم یاد بگیریم که چگونه از حمایت های اجتماعی بهره ببریم. فرض بکنید یک نفر اگر در شرایطی قرار گرفته است که مقروض است می تواند به افراد خانواده خودش رجوع کند و بتواند مبلغی را قرض بگیرد تا خودش را از آن شرایطی که مقروض است رها کند. و مبلغی را که قرض است را پرداخت کند.
بنابراین یک زمان هایی نیاز است که ما کمک را از دیگران بگیریم.
یک موقع هایی هم است که ما حمایت های عاطفی نیاز داریم و این می تواند با گفتگوی صمیمانه با یکی از اعضای خانواده و یا دوستانمان کمک کند که ما در آن شرایط تاب آورتر باشیم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن