Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

62.موفقیت پدر و مادر

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: موفقیت پدر و مادر

فرزندان ما از ما الگو می گیرند. از رفتار، کلام و گاهی حتی از خصوصیات اخلاقی ما، حالات روحی و روانی ما را الگوبرداری می کنند.
نقش پدر و مادر در این موضوع بسیار پراهمیت و پرجلوه است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان مطرح می کنند که فرزندان بیشترین میزان الگوگیری را از والدین بخصوص مادر دارند.
 مادر، یک عنصر بی بدیل الگودهی به فرزند است. جایگزین هم ندارد. نقش مادر در الگودهی یک نقش ممتاز و بی نظیری است.
باید به چند نکته و شاخصه توجه کنیم تا بتوانیم الگودهی صحیحی برای بچه ها داشته باشیم:
1- باور داشته باشیم که همه رفتارها و کلام ما زیر ذره بین فرزندان است.
بچه ها، ما را می بینند. گرچه آنها در حال بازی کردن هستند، اما رفتار ما زیر ذره بین نگاه آنهاست.
رفتار ما شخصیت و ویژگی های خُلقی راو را شکل می دهد.
گاهی دیدید که فرزند راه می رود می گویند که مانند پدرت راه می روی! این همان نقش الگو است. یعنی پدر حتی در راه رفتن به فرزند الگو و خط مشیء نشان می دهد. این را توجه کنیم که باور داشته باشیم که فرزندان، از ما الگوگیری می کنند.

2- اگر می خواهیم یک الگوی موثری برای فرزندان باشیم و رفتارهای خوب را مانند ما انجام بدهند، در کنار رفتارهای خوب، سعی کنیم که خودمان را انسان موفقی برای فرزندان جلوه بدهیم.
یعنی بچه ها، ما را انسان های موفقی ببینند. پدر و مادری که دائم در حال اعتراض و آیه یأس خواندن هستند، به تدریج نقش الگویی که دارند تضعیف خواهد شد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن