Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

7-ایراد گیری

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد باقرزاده
عنوان: ایراد گیری

یکی دیگر از موضوعاتی که از زوجین به فراوان شنیده می شود این است که می گویند:
همسرم مُدام از من ایراد می گیرد
می نشینم از من ایراد می گیرد
بلند می شوم ایراد می گیرد
چرا این حرف را گفتی
چرا آن حرف را نگفتی
بد نیست یک لحظه تأمل کنید: اگر به هر موضوعی از هر متنی، غذایی، کلامی، رفتاری و.. بخواهیم ایراد بگیریم تا دلتان بخواهد ایراد و مشکل است. و باعث این می شود که اعتماد به نفس طرف مقابل کاهش پیدا کند.
واقعا کوتاهی زندگی ارزش این همه ایراد گرفتن را ندارد.
از چه چیزی می خواهیم ایراد بگیریم؟ از چیزهایی که به تعداد زیاد آن ایرادها در خودمان است. اگر یک مقدار موشکافانه و ریز به این مسئله نگاه بکنیم و خودکاوی داشته باشیم متوجه می شویم به آسانی می توانیم از این ایرادها چشم پوشی کنیم.
بیاییم سعی کنیم به هر موضوعی از یک دیدِ مثبت نگاه کنیم. چطور؟
با پاسخ دادن به این سوال: در این فرد یا در این پدیده چه نکته جالب و منحصر به فردی وجود دارد؟
اگر به این سوال تمرکز کنیم یاد می گیریم که کمتر از موضوعات و آدم ها ایراد بگیریم.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن