Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 3

7.روش‌های تربیتی علوم انسانی غرب چقدر صحیح است قدیم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد حائری شیرازی

عنوان:  روش‌های تربیتی علوم انسانی غرب چقدر صحیح است

سوال: روش‌های تربیتی که از اساتید علوم انسانی غرب تدوین می‌کنند و ترجمه آثار ایشان که به وفور در کشور ما پیدا می‌شود و اساس مهم تربیتی دانشگاههای ما را به خود اختصاص داده چه میزان صحیح می‌باشد؟

آیت الله حائری: این چه سوالی است؟ شما همین اقتصادشان را ببینید چه به سرتان آورده! غرب را ریشه کن کرده، ربا را غیر قابل اجتناب کرده، هر انسانی نرخ پیدا کرده. چه جوری؟ اگر شما یک صد میلیون بگذاری بانک چقدر به شما می‌دهد؟ اگر استاد دانشگاه باشید ماهی چند گیرتان می‌آید؟ این قیمتتان است. این مال، این قیمتتان. همه چیزتان را از بین برده، تربیتش هم عین بانکش است هیچ فرقی نمی‌کند. چرا؟ چون غرب بر مبنای منحای دین عمل می‌کند، منحای خدا عمل می‌کند، منحای به آخرت عمل می‌کند. چه جور می‌تواند یک فرمول تربیتی به تو بدهد؟

سوال: شما میگویید اینها از ما خیلی باتربیت‌ترند. ما وقتی تصادف می‌کنیم فحش از این طرف، آن طرف از راننده و اینها به همدیگر داده می‌شود اما آنها بلند می‌شوند یک دست به همدیگر می‌دهند و کارتهایشان را به هم مبادله می‌کنند، بیمه می‌آید اینها را می‌گیرد مشخص می‌کند می‌دهد هیچ دعوایی هم با هم نمی‌کنند.

جواب: شیطان یعنی همین! که اصحاب امام صادق علیه السلام در حج هستند اصحاب ابوحنیفه هم هستند. طرف می‌آید می‌گوید آقا! اصحاب تو همه جا دعوا داشتند، بی تربیت، بداخلاق. اما اصحاب ابوحنیفه نمازشان، عبادتشان، دعایشان، نظمشان، روابطشان همه‌اش درست. میدانید حضرت چه گفت؟ گفت: «ان الشیطان قد صمد الیکم و اما سائر الناس فقد فرغ منهم»، شیطان دیگر هم و غمش این است که شما را بی تربیت کند، چون ریشه دارید می‌خواهد شاخه‌تان را بزند، می‌خواهد ثمره‌تان را بزند. او چون ریشه ندارد یک آبی هم به درختهایش میزند، یک گلی هم رویش نصب می‌کند. شیطان وقتی یک کسی را منحرف کرد این را الگوی اخلاقش می‌کند، این را سمبل خوش خلقی می‌کند. از کید او غافل نشوید! همان که شما را می‌گوید نیم ساعت دیگر بلند شو برای نماز، وقتی تو ریشه اعتقاداتی نداشته باشی نیم ساعت قبل از اذان بیدارت می‌کند برای نماز و بیدار می‌کند برای این که برو مسجد و بیدار می‌کند برای نماز جماعت. روش او این است که باطل را بزک کند حق را زشت کند. شما نگاه کن! دختر بازی برای پسر یک جنایت است، حرام حرام است. میدانی این برای این که ترویجش کند چه کارش کرده؟ زیباترین اسم را روی این کار شنیع گذاشته: دوست دختر، دوست پسر. اما اگر بخواهد حلال بشود اسمش را گذاشته صیغه. او را می‌کند لکه نجاست که اصلاً نتوانی انجام دهی، بدترین نام را روی آن می‌گذارد، بدترین نسبتها را به او می‌دهد و هر چیزی که خدمتش بیشتر است فشار زشت کردن او در انظار شدیدتر است. شیطان همین است! غافل از ادبیات شیطان نباشید! به بهترین چیز با اسم زشت منزوی‌اش می‌کند و بدترین چیز را با اسم زیبا افتخارش می‌کند. شما خیال می‌کنی زن مردم را از بغل شوهر درآوردن الان زشت است، قبل از اسلام هم زشت بود؟ ابداً! این شما و این بلقیس و این مردم، خودش می‌گوید من این زن را از بغل شوهرش درآوردم صبح هم یک پولی دادم دست او که دیگر صدایش درنیاید بعد به این می‌گوید: زندگی پایدار، مجد پایدار و مردم هم نمی‌گویند: غلط کرد، میگویند: هنر کرد. شیطان این جوری است. گذشت را می‌کند لکه و انتقام را می‌کند عرضه.

لو کنت من مازن لم تستبح إبلی                  بنو اللقیطه من ذهل بن شیبانا

إذن لقام بنصری معشر خشن                    عند الحفیظه إن ذو لوثه لانا                      

فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا                       شنوا الإغاره فرسانا و رکبانا

لکن قومی و ان عدت عدیدهم                                         لیسوا من الشر فی شیء و انهانا

یجزون من سوء اهل السوء مغفره ننگ قوم من این است که بدیها را می‌بخشند

و من اساءه اهل سوء غفرانا: گذشت را می‌کند ننگ، غارت کردن را می‌کند افتخار.

فلیت لی بهم قوما اذا رکبوا شنوا الإغاره فرسانا و رکبانا

می‌گوید قوم غارتگر را می‌خواهد، می‌گوید با عرضه.

مواظب باشید کارهای زشت را بچه‌تان تشویق نکنید. بسیاری امور رکیک را پدر و مادرها می‌بینند از بچه‌شان یک لبخند می‌زنند، وا مصیبت است! «أَنَا الَّذِی أَعْطَیتُ عَلَی مَعاصِی الجَلِیلَ الرُّشی». خانمتان اگر دارد راجع به یکی صحبت می‌کند، غیبتش می‌شود لبخند زدی هم او را جهنمی کردی هم خودت هم بچه‌ات. اخم اخم اخم، بهترین راه تربیت اخم است. اخم چه کسی؟ اخم آدمی که دائم الانبساط است، اخم آدمی که اهل بشاش است، اهل لبخند است. این اخمش از همه چیز بهتر تربیت می‌کند. این هم اصول تربیت.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن