Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

70.به بچه ها اعتماد کنیم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: به بچه ها اعتماد کنیم

انسان هایی که دارای عزت نفس هستند، افرادی امیدوارتر، شادتر، با نشاط تر و شاداب تر هستند.
برای اینکه انسان عزت نفس داشته باشد، باید بتواند قدرت حل مسئله پیدا کند و مسائل را بتواند حل کند.

راهکارهای ایجاد قدرت حل مسئله در فرزندان:
2- کاهش وابستگی فرزندان با والدین
بچه هایی که وابستگی آنها با والدینشان کاهش پیدا کند، بهتر می توانند قدرت حل مسائل را در خودشان داشته باشند.
چگونه وابستگی فرزندان را کاهش بدهیم:
 اجازه بدهیم با با بچه های همسال، بیشتر بازی کنند.
 توجه به جدا خوابی فرزندان
 کاهش امر و نهی
 واگذاری مسئولیت بیشتر به فرزندان

راهکارهای ایجاد قدرت حل مسئله در فرزندان:
3- اعتماد به فرزندان
بچه هایی هستند که در محیط زندگی به آنها اعتماد می شود. خیلی از مواقع پدر و مادر ها به فرزندان اعتمادی ندارند.
نمونه هایی از بی اعتمادی به فرزند جملات زیر است:
– تو نمی توانی
– تو بلد نیستی
– تو خراب کاری می کنی
اینها معمولا قدرت حل مسئله خوبی نخواهند داشت. اما بچه هایی که والدین به آنها اعتماد دارند و مسئولیت به آنها واگذار می کنند ولو با اینکه در مواردی خطا می کنند (خطا هم جزئی از زندگی است و باید مورد پذیرش ما قرار بگیرد.)

محتوای درس
به بالای صفحه بردن