Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

73.فرزندان سخت کوش قسمت 3

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: فرزندان سخت کوش، قسمت سوم

دو راهکار را در رابطه با تاب آوری بیان کردیم:
1- باور خود والدین
2- فرزندان را راحت خواه و رفاه زده رشد ندهیم

چگونه فرزندی سخت کوش تربیت کنیم؟
3- توجه به فعالیت های بدنی
بچه هایی که زیاد بازی می کنند و ورزش هایی را انجام می دهند. بچه هایی که در محیط بیرون از خانه فعالیت هایی مثل نان خریدن، میوه خریدن را بر روی دوش آنها می گذاریم، اینها سخت کوش رشد می کنند و بچه هایی نخواهند شد که به دنبال رفاه طلبی باشند. .
این دست پدر و مادرهاست. اگر مُدل زندگی ما اینطور باشد، قطعا فرزندان سخت کوش خواهند شد.
سپردن کارها به فرزندان، باعث تاب آور شدن آنها خواهد شد.

4- بیان سرگذشت انسان های موفق
معمولا انسان های موفق یک گرهی با سخت کوشی و تاب آوری دارند. مثل مرحوم حضرت امام (ره) و سرادر قاسم سلیمانی
در طول تاریخ هر فردی که موفق بوده را ببینیم این ثمره سخت کوشی و تاب آوری او بوده است.
یک کتابی از سرگذشت مقام معظم رهبری که مربوط به قبل از انقلاب بود از ایشان چاپ شده به نام خون دلی که لعل شد، در آن کتاب تاب آوری و سخت کوشی را واقعا می بینیم. که انسان های بزرگ باید حتما در تنگناه ها و سختی ها قرار بگیرند تا موفق بشوند.
نمی دانیم چه ارتباطی بین این دو وجود دارد، انسان هایی که سخت کوش هستند، معمولا انسان های رشد یافته ای می شوند. انسان های راحت طلب، معمولا سقف دنیایشان کوتاه است و خیلی نمی توانند رشد کنند.

5- زمانی که بچه ها کاری را با سختی انجام می دهند و به نتیجه هم می رسند، مورد توجه قرار بگیرند.
مثلا با یک آفرین گفتن، لبخند زدن و دست کشیدن بر روی سر آنها این توجه را انجام بدهیم.
نتیجه توجه به فرزند: تقویت است. زمانی که به فرزند توجه می کنیم، زمینه ای را فراهم می کنیم که فرزند نسبت به آن رفتار همت بیشتری را داشته باشد و انگیزه بیشتری را در نظر بگیرد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن