Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه

8-همسر آزاری، قسمت اول

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شمس
عنوان: همسر آزاری، قسمت اول

یک واژه ای وجود دارد به نام: همسرآزاری
وقتی این واژه را می شنویم در ذهنمان تصویر یک خانمی که پایِ چشمش کبود و احیانا کنار لبش شکافته شده و مقداری خون آمده و بازو و دست شکسته به پزشکی قانونی مراجعه می کند برای شکایت از همسرش!
اما مقوله همسرآزاری همیشه بصورت کلیشه ای اینطور نیست که این مردها هستند که خانم هایشان را آزار میدهند.
خیلی از مواقع خانم ها با کلام، رفتار و بیان نامناسب احساسات به همسرشان؛ زمینه همسرآزاری را فراهم می کنند. شاید شکایت از خانم ها کمتر بشود که مرد بگوید همسرم من را کتک می زند یا همسرم موهای من را می کشد یا…. البته از این دست موارد کم نداریم. اما پرخاشگری خانم ها و بهانه گیری هایشان و توهینشان به خانواده همسرشان با آمار و ارقام زیادی نشان داده که بعد از مراجعه به مراکز مشاوره همسرآزاری زن ها به مراتب بیشتر از آقایان است. چرا که زن ها ساعت ها در خانه هستند، فرصت فکر کردن و تجزیه و تحلیل و حتی جمع آوری فکرهای مسموم در رابطه با ارتباط با خانواده همسر با خودشان را دارند و این افکار منفی همه جمع می شود و به محض اینکه مرد وارد میشود این ناراحتی و دلخوری ها بصورت پرخاشگری های تند هم از نظر رفتاری و هم از نظر کلامی متوجه مرد خانه می شود.
خانم ها خیلی با سیاست و زیرکی می توانند همسرشان را در تَله هایی بیندازند و حتی آقایان هم متوجه نشوند که این تله چیست!!!
یعنی خانم ابتدا می آید و شروع به شکایت کردن از خانواده همسرش می کند و به مرد می گوید: خانواده تو مرا در نظر نمی گیرند، مرا دست کم می گیرند، مهریه من را کم گرفتند به معنای اینکه ارزش ندارم، من را با جاری خودم مقایسه می کنند و.. با این حرف ها مرد در این حالت فرو می رود که بالأخره خانواده اش در حمایت از او به عنوان پدر و مادر افراد مهم و ارزشمندی هستند. از طرفی هم این زن اوست، عشق اوست و مادر بچه های اوست… بین این دو باید چه کار کرد؟
تله ای که اینجا ایجاد شد مردها معمولا نقطه ضعفشان به سمت پدر و مادرشان برمی گردد. بنابراین شروع به حمایت کردن از خانواده ای می کنند که در آن لحظه نیستند و غایب هستند. و زن چون می بیند مرد از خانواده خودش دفاع می کند دعوا و بحث را به اوج می رساند و می گوید: دیدی گفتم تو هم یکی مثل آنهایی…
بنابراین اینجا این خانم توانست شوهرش را در طرف مقابل خودش و کنار خانواده همسر قرار بدهد و یک دشمنی جدید در خانه برای یک دعوای جدید و یک آزار جدید ایجاد کند.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن