Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
5 از 8

83.اوقات فراغت مناسب قسمت 4

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: اوقات فراغت مناسب، قسمت چهارم

اوقات فراغت موضوع بحث بود. سوال این بود که چگونه اوقات فراغت را تبدیل به فرصت ارزشمند برای فرزندان کنیم.
ملاک هایی برای برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندان:
5- اوقات فراغت می تواند فرصت خوبی باشد تا فرزندان نگاهی را هم به آینده داشته باشند.
برخی از نیازهای فرزندان ما در دوران تحصیل، فراهم نمی شود. برخی سوادها را باید بیاموزند ولی می بینیم که در این دوران برای آن برنامه ریزی نشده است. در حالی که نیاز فرزندان هم هست.

برخی از سوادهایی که بچه ها باید بیاموزند:
• سواد رسانه ای: بچه های ما از رسانه بسیار در حال آسیب پذیری هستند.
• سواد مالی: بچه ها قدرت و توانمدی مالی پیدا کنند که در آینده نقطه قوتی هم برای آنها باشد.
• سواد ارتباط: فرزندان ما باید یاد بگیرند که با دیگران چگونه صحبت کنند. چگونه مشکلات را حل کنند. و مشکلات را با چه کسانی در میان بگذارند.
• سواد عاطفی: به پدر و مادر چگونه محبت کنند. با دوستانشان در محیط مدرسه و فامیلی، چگونه ارتباط عاطفی برقرار کنند.

اوقات فراغت می تواند این فرصت را ایجاد کند و زمینه این رشد را در فرزندان ما فراهم کند.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن