Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
5 از 8

86.وابستگی فرزند(قسمت دوم)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: وابستگی فرزندان، قسمت دوم

وابستگی یعنی:
• بند به پای فرزندان زدن!
• اجازه حرکت ندادن به فرزندان!
راهکارهای پیشگیری از وابستگی فرزندان:
1- امر و نهی زیاد به فرزندان نداشته باشیم!
امر و نهی فراوان علاوه بر زود رنج کردن فرزند، او را وابسته هم خواهد کرد.

2- توجه به تنبیه
بچه هایی که مورد تنبیه، سرزنش و توبیخ قرار می گیرند، از رفتارهای استقلال گونه واهمه دارند.

3- جدا خوابی فرزندان از والدین
بچه هایی را می بینیم که حدودا 5 سال از عمرشان گذشته ولی هنوز در کنار پدر و مادر می خوابند، این یعنی وابسته کردن فرزند به والدین!
بچه هایی که جدا می خوابند، زمینه عدم وابستگی منطقی در آنها در حال شکل گیری است.

4- کاهش نگرانی ها نسبت به فرزندان و عدم ابراز آنها
مادری که با نگرانی از فرزندش می پرسد که کجا بودی؟ چه کار می کردی:؟ در اینجا فرزند به مادر وابسته می شود.
بچه ها را نباید رها کرد بلکه باید بصورت هوشمندانه کنترل بشوند.
مراقبت والدین از بچه ها باید به گونه ای باشد که فرزند جنبه نگرانی از آن برداشت نکند.
مراقب بچه ها باشیم. به آنها نظارت داشته باشیم ولی مراقبت و نظارت همراه با نگرانی و اضطراب نباشد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن