Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

9-سازگاری با زندگی بازنشستگی، قسمت دوم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد باقرزاده
عنوان: سازگاری با زندگی بازنشستگی، قسمت اول

در مورد گذران زندگی در دوران بازنشستگی صحبت می کردیم، این دوره را از سه وجه نگاه کرد:
بخشی که مسئولیت هایش برعهده سازمانی است که فرد در آن کار می کرد و الآن بازنشسته شده است.
بخشی که مربوط به آمادگی خانواده فردی است که بازنشسته در آن زندگی می کند.
بخشی که مربوط به خود فرد است که باید یک سری تمهیداتی را در نظر بگیرد تا بتواند زندگی خوبی را داشته باشد.

سازمان ها می توانند برای آمادگی فرد و ورود او به دوره بازنشستگی تصمیمات و برنامه هایی بگیرند و حمایت هایی را داشته باشند تا فرد را آماده ورود به این دوره با سلامتی بیشتر کنند.

پذیرش و آمادگی خانواده هم شرط مهمی است. وقتی خانمی که بازنشستگی همسرش را شروع بدبختی می داند، شروع گرفتاری ها می داند و شروع چه کنم ها می داند قاعدتا بازنشسته در این فضا و جوّی نمی تواند بازنشستگی شادابی را تجربه کند. و از آنطرف هم اگر خانم شاغل است و قرار است بازنشسته بشود و همسرش بگوید خدا به داد ما برسد که خانم می خواهد بازنشسته بشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که فرد بازنشسته یک دوره خوبی را سپری کند.

مهمترین بخش این مسئله موضوعات درون فردی است. فرد بازنشسته باید بیشتر از بقیه مراقب خودش باشد و آمادگی ها را باید بیشتر از بقیه در خودش ایجاد کند و با یک تغییر سبک زندگی بتواند شرایط مناسبی را برای گذراندن خیلی خوب و شاد و کم مسئولیت بگذراند.
فرد بازنشسته یک مسائل جسمانی و یک مسائل روانشناختی دارد. هر کدام از این ها جای بررسی دارد.

محتوای درس
به بالای صفحه بردن