Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها
صفحه اصلی دوره بازکردن همه
5 از 8

93.پیشگیری از تعارضات تربیتی(قسمت دوم)

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد تراشیون
عنوان: پیشگیری از تعارضات تربیتی(قسمت دوم)

برای مقابله با تعارضات تربیتی اولین نکته این بود که پدر و مادر نقش پررنگی را در زندگی فرزندان ایفا کنند.

چند راهکار برای کنترل و پیشگیری از تعارضات تربیتی:
2- در تربیت باید یک فیلترهایی داشته باشیم.
باید مراقب باشیم که فرزندمان:
به هر محیطی نرود.
هر برنامه ای را نبیند.
هر سخنی را نشنود.
در هر شبکه اجتماعی حضور نداشته باشند.

محدودیت ها نباید خیلی سخت یا نوربالا باشد.
یکی از راه های ایجاد محدودیت این است که اگر خواستیم یک فعالیتی را از فرزند بگیریم، به جای آن یک فعالیت دیگری را جایگزین کنیم.

3- سطح آگاهی والدین در مباحث تربیتی باید بالا برود.
حرف اول در تربیت را کسانی می زنند که صحبت و کلامشان را با قدرت بیان کنند.
قدرتمندی در تربیت به دو مورد بستگی دارد:
اول: دانش
دوم: مهارت تربیتی

محتوای درس
به بالای صفحه بردن