Generic selectors
Exact matches only
عنوان مقالات
محتوای مقالات
Post Type Selectors
عنوان درس ها
عنوان دوره ها
متن دوره ها

آزمون پایان دوره

نکاتی قبل از شروع آزمون پایان دوره:

حداقل نمره جهت دریافت گواهی پایان دوره ، 16 میباشد

از آنجایی که سوالات آزمون نهایی از میان سوالات آزمون هر درس انتخاب گردیده است ، جهت شرکت در آزمون نهایی دوره ، میبایست در تمام آزمون های دروس دوره شرکت نمایید

حداکثر تعداد دفعات شرکت در هر آزمون نهایی 5 نوبت میباشد و پس از آن دیگر قادر به شرکت مجدد در آزمون نمیباشید

همچنین در صورتی که نمره پایین تر از 16 کسب کنید ، تا 3 ساعت امکان شرکت مجدد در آزمون را ندارید

برای شرکت در آزمون آخر دوره میبایست تمام آزمون های دروس دوره را تکمیل نمایید
به بالای صفحه بردن