Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد قرائتی

عنوان: آداب تشکیل خانواده

تشکیل خانواده لازم است، در مواردی واجب است و همه‌اش برای شهوت نیست، اصلاً انسان نیاز به اُنس دارد.

یک‌وقت در یکی از کشورهای غربی یک خانمی سگ کوچولویی را بغل کرده بود. به یک مترجم گفتم سؤال کن این سگ چه فایده‌ای برای تو دارد؟ و با او مصاحبه کرد و گفت:

بچه‌هایم من را رها کردند، ولی این سگ خیلی وفادار هست! ببینید، وقتی بشر منحرف می‌شود، بچه‌ها وقتی بی‌ادب و بی مهربان می‌شوند، مادرشان سگ را برای بچه‌هایش ترجیح می‌دهد! این سقوط انسانیت است، سقوط تعلیم‌وتربیت است! ازدواج برای کنترل غریزة جنسی هست، اما همه‌اش آن نیست و لذا قرآن وقتی می‌خواهد بگوید ازدواج کنید نمی‌گوید ازدواج می‌کنید برای شهوت، می‌گوید ازدواج کنید لِتَسکنوا برای آرامش. اگر فقط برای غریزه بود همین که زن و شوهر پا به سن گذاشتند و میل جنسی‌شان کم و محو شد، باید آنها دیگر نیاز به هم نداشته باشند. درحالی‌که می‌بینیم پیرزن‌ها و پیرمردها به هم نیاز دارند؛ لذا انسان وجودی است که می‌خواهد با کسی مأنوس باشد.

انسان گوش می‌خواهد که حرف‌هایش را بشنود. یک‌وقت یک پزشک متخصص را از خارج آورده بودند تهران، ایشان متخصص افسردگی بود. در روان‌شناسی می‌گفت: ما در تهران چهارده هزار پیرزن داریم که چون کسی نیست با آنها حرف بزند مریض شده‌اند و تمام افسردگی آن به‌خاطر بی‌کسی‌اش است. اگر کسی باشد با هم حرف بزنند، ولو نق بزنند و قرقر کنند، باز تخلیه می‌شود.

اگر مسئلة ازدواج محورش شهوت بود، باید همین که شهوت کم‌رنگ شد در پیرمرد و پیرزن‌ها، باید از هم جدا بشوند. اما می‌بینیم که پیرزن‌ها و پیرمردها هم همدیگر را می‌خواهند برای اُنس.

 نقل شده که یک کسی مادر خیلی پیری داشت. خیلی پیر بود و دیگر نمی‌توانست راه برود. او را به مکه برد و روی دوش خود گذاشت و دور خانة خدا طوافش می‌کرد. حضرت را دید گفت: یا رسول‌الله (ص)! این مادر من دیگر طاقت راه‌رفتن ندارد، من این را از منطقه دور آوردم اینجا، الان هم به دوشم گرفتم و طوافش می‌دهم و حق فرزندی را ادا کردم!

حضرت فرمود: نه! گفت: پس مثلاً من باید چه‌کار می‌کردم؟ من مادرم را از راه دور آوردم، دوش گرفتم و طوافش دادم دیگر! فرمود: نه.

گفت: من باید چه‌کار کنم که حق فرزندی را ادا کرده باشم؟ گفت: شوهرش بده. گفت آقا! نمی‌تواند راه برود! مادر که روی کولش بود زد توی سر پسرش و گفت خفه شو، تو بهتر می‌دانی یا پیغمبر؟

لذا مسئله شهوت نیست، مسئله اُنس است، رفاقت است. انسان رفیق می خواهد، مأنوس می خواهد، ولو با هم بنشینند، پیری هم دیگر را ببینند، ولی باز آرامش دارند. قرآن در ازدواج که می گوید ازدواج کنید، می گوید خداوند منت گذاشت بر شما و برای شما همسر قرارداد. لتسکنوا علیه می گوید قبل از اینکه بگوید کمک اقتصادی، کمک جنسی و کمک در خانه یا کارمند و بیرون خانه کار کند، قبل از همه چیز می گوید آرامش زن برای آرامش است .

بنابراین به زن‌ها پیغام می‌دهد زنانی که به شوهرشان و مردهایی که به خانم‌هایشان نق می‌زنند اینها استرس می‌آورند.

قرآن می‌گوید: زن برای آرامش است نه برای استرس.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن