Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد قرائتی

عنوان: تربیت فرزند، قسمت پنجم

در مسائل خانواده جملاتی را می گفتیم رسیدیم به تربیت فرزند .

روایت :  هر فرزندی که متولد شده است با یک فطرت طبیعی متولد شده است .مگر  اینکه پدر و مادر منحرفشان کنند.

بچه به طور طبیعی خیر و شر را تشخیص می دهند بچه 2 یا 3 سال دارد یک سیب به شما می دهد می گوید این را نگه دار م نصورتم را بشویم و بیایم .وقتی می آید می بیند شما شیب او را خورده اید. این کلمه خیانت در امانت را بلد نیست اما تمام سلول های روح او می گوید این سیب امانت بود من به تو امانت دادم رفتم صورتم را بشویم تو خوردی و خیانت کردی کلمه ی خیانت و امانت را نمی تواند بگوید اما با تمام وجود درک می کند که تو سیب را خورده  ای و خیانت کرده ای .

قرآن می گوید: ما به طور طبیعی خیر و شر را به فرزند الهام می کنیم .

باید در تربیت بچه دقت کرد.

پیامبر فرمودند: امان از پدر و مادرهای آخرالزمان .( پدرمادرهای مسلمان) بچه ا را لوس بار می آورندبچه باید تلخی ها را هم بچشد.

امیرالمونین علی (ع) : اینهایی که لوس بار می آیند مانند درخت های هستند کنار جوی آب .شاخه هایشان سفت نیست ولی درخت هایی که دیر آب می خورد چوبش سفت تر است مانند درخت بادام.بچه هایش امام سین نبردند کربلا تا این صحنه ها را ببینند و راوی این حادثه ها باشند بتوانند نقل کنند با چشمهایشان فیلمبرداری کنند.با گوش هایشان نوار بگیرند .

حضرت زینب برد .نامه به روسای قبیله می نوشت به بزرگان که من می روم کربلا بیایید کمک این نامه خودش تفشاگری بود حالا یا می آمدند  یا نمی آمدند . اگر نمی آمدند که اتمام حجت بود .پسر پیغمبر دعوت کرد و شما گوش ندادید اگر م آمدند یا کشته می شدند یا نمی شدند. اگر کشته می شدند فامیل آن شخصی که کشته شده علیه حکومت تحریک می شد.اگر می آمد و کشته نمی شد باز یک خبرنگار به خبرنگاران اضافه می شد رئیس قبیله می آمد کربلا و می رفت نقل میکرد . یعنی اینها همه حساب و کتاب دارد . بچه ها را نباید لوس بار بیاوریم .

پیامبر فرمودند: کسانی که بچه هایشان را لوس بار می آورند اینها نه از من هستند و نه من از اینها هستم .

اگر کسی آدم خوبی شد .بچه ی خوب هم هدیه ی خوب به انسانهای خوب است .

قرآن می فرماید : چون حضرت ابراهیم از بت و بتخانه اعتراض کرد به خداوند اولادهای خوبی به او داد.

اسحاق – یعقوب و …

حضرت ابراهیم از بت فرار کرد بانی و سازنده کعبه شد..

اگر گاهی پدر و مادر از گناهی و انحرافی  بگذرند، هدیه ای که خداوند به اینها می دهد اولادهای خوب است.

پدر و مادر خوب روی بچه اش هم اثر می گذارد .

یعنی گاهی پدر و مادر صالح چون خوب هستند خیر به بچه می رسد گنح به بچه می رسد برای اینکه پدرش خوب بوده است .

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن